Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
5D. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adam Konečný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (cvičící)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Andrea Špalek Tóthová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Zhai, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Bc. Jakub Žák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
(( Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých && ( Bi2090 Fylog. a diver. obratlovců || NOW ( Bi2090 Fylog. a diver. obratlovců )) || Bi2000 Fylog. a diver. živočichů ) && ! Bi4360 Ter. cvič. zool. ) || SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 140 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 41/140, pouze zareg.: 1/140
Jiné omezení: Kapacita je sdílena s předmětem Bi4360 Terénní cvičení ze zoologie.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: determinovat běžné zástupce bezobratlých a obratlovců v přírodních podmínkách; popsat rozlišovací znaky jednotlivých druhů a jejich vývojových stádií; zařadit vybrané druhy do systému.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: determinovat běžné zástupce bezobratlých a obratlovců v přírodních podmínkách; popsat rozlišovací znaky jednotlivých druhů a jejich vývojových stádií; zařadit vybrané druhy do systému.
Osnova
  • Terénní studium různých ekosystémů, terestrická a vodní fauna, druhy vázané na půdu, stojící a tekoucí vody a speciální ekosystémy. Organizace druhů do společenstev, mezidruhové vztahy.
Literatura
  • GAISLER, Jiří a Rudolf ROZKOŠNÝ. Terénní práce ze zoologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1981. 317 s. ISBN 55-043-81. info
Výukové metody
5-denní terénní cvičení
Metody hodnocení
poznávání a znalost biologie vodních bezobratlých, suchozemských bezobratlých a obratlovců je podmínkou k zápočtu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: blok 5 dnů.
Studenti si sami hradí (velmi levné) ubytování a stravování.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/Bi2140