Bi2230 Terénní cvičení z botaniky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Dvořák (cvičící)
Mgr. Dana Holubová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Kateřina Knotková (cvičící)
Mgr. Ester Michálková (cvičící)
Mgr. Pavel Novák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Peterka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Patrícia Singh, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anna Šímová (cvičící)
Mgr. Eva Šmerdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Kristýna Veselá (cvičící)
Mgr. Pavel Veselý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dominik Zukal (cvičící)
prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Osm dní exkurzí do okolí Brna má dva hlavní cíle: provést studenty významnými lokalitami v této oblasti a seznámit je s druhy zdejší květeny.
Po absolvování exkurzí by studenti měli být schopni:
určovat běžné i vzácnější druhy jihomoravské květeny;
charakterizovat jejich stanoviště a ekologické požadavky;
diskutovat specifickou problematiku ochrany vzácných druhů rostlin.
Výstupy z učení
Po absolvování exkurzí by studenti měli být schopni:
určovat běžné i vzácnější druhy jihomoravské květeny;
charakterizovat jejich stanoviště a ekologické požadavky;
diskutovat specifickou problematiku ochrany vzácných druhů rostlin.
Osnova
 • Trasy jednodenních botanických exkurzí
 • 1. den: Brno-Obřany (-Bílovice)
 • 2. den: Brno, Kamenný vrch
 • 3. den: Brno-Řečkovice, přírodní park Baba
 • 4. den: Moravský kras
 • 5. den: Tišnov, vrch Květnice
 • 6. den: Pouzdřany, Pouzdřanský step
 • 7. den: Česká, údolí Ponávky
 • 8. den: Brno, údolí Říčky (zkoušení, udělení zápočtu)
Literatura
  doporučená literatura
 • Flora of the Czech Republic : Květena České republiky. 1 : Květena České republiky. 2 : Květena České republiky. 3 : Květena České republiky. 4 : Květena České republiky. 5. Edited by Bohumil Slavík - Slavomil Hejný. info
 • Klíč ke květeně České republiky. Edited by Karel Kubát. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 927 s. ISBN 8020008365. info
 • DEYL, Miloš a Květoslav HÍSEK. Naše květiny. Edited by Václav Větvička. Vydání 3., upravené, v Ac. Praha: Academia, 2001. 690, [20]. ISBN 802000940X. info
 • DOSTÁL, Josef. Nová květena ČSSR. Praha: Academia, 1989. 1548 s. ISBN 80-200-0095-X. info
Výukové metody
Jednodenní exkurze, demonstrace jihomoravské květeny spojená s informací o diagnostických znacích, ekologických nárocích a rozšíření demonstrovaných druhů, jakož i o navštívených lokalitách.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je prokázání znalosti běžných druhů při poznávačce v terénu během posledního exkurzního dne.
Informace učitele
Terénní cvičení se koná na pokračování: nejprve dvě exkurze (obvykle v soboru a v neděli během jednoho víkendu) ve druhé polovině dubna a poté šestidenní blok ve druhé polovině května (obvykle pondělí-sobota).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 8 dní.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/Bi2230