Bi2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
(( Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých && Bi1030c Fylog. a diver. bezobrat. -cv. )|| SOUHLAS )&&(! NOW ( Bi2000 Fylog. a diver. živočichů ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Postavení strunatců (Chordata) v zoologickém systému, pravděpodobný vznik a vývoj. Morfologie, ontogeneze, způsob života a systém nižších strunatců (Urochordata, Cephalochordata). Klasifikace obratlovců (Vertebrata). Srovnávací morfologie a fylogenetický vývoj obratlovců, velké vymřelé skupiny. Recentní skupiny obratlovců: Myxini, Petromyzones, Chondrichthyes, Actinopterygii, Sarcopterygii - Lissamphibia, Amniota včetně Aves a Mammalia. U recentních skupin morfologie s důrazem na apomorfie, ekologie, chování, systém.
Výstupy z učení
Student dokáže - popsat tělesný plán strunatců, resp. obratlovců; - podle morfologických a molekulárních znaků určit postavení kmene strunatců, resp. obratlovců a jejich základních vývojových linií v systému druhoústých; - pochopit diverzitu vyšších taxonů strunatců, resp. obratlovců na základě příbuznosti taxonů a stanovit apomorfie jednotlivých skupin; - na základě získaných teoretických znalostí sestavit fylogenetický strom podle srovnání příbuznosti vývojových linií; - pochopit vývoj hlavních skupin v čase a prostoru - ancestrální a recentní taxony; - pochopit, že základní jednotkou je při diverzifikaci taxonů evoluční událost a nikoliv popis taxonů a jejich podobností; - aplikovat teoretické znalosti na konkrétní situace a jejich využití v ochraně přírody apod.
Osnova
  • - Strunatci, charakteristika, postavení v systému, příbuzenské vztahy k jinym kmenům, původ a evoluce strunatců. - Pláštěnci, morfologie larvy a dospělce, systém - sumky, salpy, vršenky. - Bezlebeční - morfologie, ontogenze a ekologie kopinatce, ancestrální bezlebeční z kambria. - Obratlovci (lebečnatí) - charakteristika, systém, srovnávací morfologie, ekologie, etologie a fylogeneze obratlovců. - Vymřelé skupiny bezčelistnatců, sliznatky a mihule. - Čelistnatci - charakteristika; primárně vodní čelistnatci - vymřelé skupiny, paryby. - Paprskoploutví a primárně vodní svaloploutví - morfologie, ekologie, etologie a systém - Čtvernožci: Obojživelníci - morfologie, ekologie, etologie a systém, přechod obratlovců na souš. - Čtvernožci: Blanatí - morfologie, ekologie, etologie a systém, adaptace k suzochemskému způsobu života. - Ptáci - morfologie, ekologie, etologie a systém, domestikovaní ptáci, adaptace k letu. - Savci - morfologie, ekologie, etologie a systém.
Literatura
  • Roček, Zbyněk. Historie obratlovců. Evoluce, fylogeneze, systém. - Academia, 2002. 512 s.
  • GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. 2. přepracované. Praha: Academia, 2007. s. 1-692, 692 s. ISBN 978-80-200-1484-9. info
  • ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006. 255 s. ISBN 8086960080. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
jarní semestr, týdně, ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/Bi2090