EN

PřF:B2090 Syst. a fylogen. obratlovců - Informace o předmětu

B2090 Systém a fylogeneze obratlovců

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
3/3/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Arnošt Krška, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B2090/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Krška
B2090/B: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Krška
B2090/C: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Krška
B2090/D: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Krška
B2090/E: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Krška
B2090/F: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Krška
Předpoklady
! B5060 Zoologie obratlovců
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Postavení strunatců (Chordata) v zoologickém systému, pravděpodobný vznik a vývoj. Morfologie, ontogeneze, způsob života a systém nižších strunatců (Urochordata, Cephalochordata). Klasifikace obratlovců (Vertebrata). Srovnávací morfologie a fylogenetický vývoj obratlovců, velké vymřelé skupiny. Recentní skupiny obratlovců: Cyclostomata (Petromyzontes & Myxini), Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia. U recentních skupin morfologie, ekologie, chování, systém.
Osnova
  • - Kmen Strunatci, charakteristika, postavení v systému, příbuzenské vztahy k jinym kmenům, původ a evoluce strunatců. - Podkmen Pláštěnci, morfologie larvy a dospělce, systém - sumky, salpy, vršenky. - Podkmen Bezlebeční - morfologie, ontogenze a ekologie kopinatce, ancestrální bezlebeční z kambria. - Podkmen Obratlovci - charakteristika, systém, srovnávací morfologie, ekologie, etologie a fylogeneze obratlovců. - Nadtřída Bezčelistnatci - charakteristika, vymřelé skupiny, mihule a sliznatky. - Nadtřída Čelistnatců - charakteristika; primárně vodní čelistnatci - vymřelé skupiny, paryby. - Ryby - morfologie, ekologie, etologie a systém - Obojživelníci - morfologie, ekologie, etologie a systém, přechod obratlovců na souš. - Plazi - morfologie, ekologie, etologie a systém, adaptace k suzochemskému způsobu života. - Ptáci - morfologie, ekologie, etologie a systém, domestikovaní ptáci, adaptace k letu. - Savci - morfologie, ekologie, etologie a systém, domestikovaní a laboratorní savci, předkové člověka.
Literatura
  • GAISLER, Jiří. Zoologie obratlovců. 1. vyd. Praha: Academia, 1983. 534 s. info
  • GAISLER, Jiří. Úvod do zoologie obratlovců. Vyd. 4., upr. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1991. 275 s. : i. info
  • SIGMUND, Leo, Vladimír HANÁK a Oldřich PRAVDA. Zoologie strunatců. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 501 s. ISBN 80-7066-531-9. info
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2002/B2090