Bi4010 Základy molekulární biologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 15:00–16:50 B11/132
Předpoklady
! Bi4020 Molekulární biologie
Základní znalosti z obecné zoologie a botaniky, mikrobiologie, genetiky, fyziologie, organické chemie a biochemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurz je koncipován jako úvod do molekulární biologie, jehož cílem je vysvětlení základních buněčných procesů na molekulární úrovni s důrazem na strukturu genomu, principy genové exprese, vnitřní organizaci buňky a její chování v kontextu jedno- a mnohobuněčných organismů. Na zákadě získaných znalostí bude student schopen na základní úrovni porozumět molekulárně-biologickým principům fungování buněk.
Výstupy z učení
Na zákadě získaných znalostí bude student schopen na základní úrovni porozumět molekulárně-biologickým principům fungování buněk.
Osnova
  • 1. Vznik molekulární biologie, milníky oboru, hlavní modelové systémy 2. Struktura a funkce DNA, a její uspořádání do podoby chromatinu, struktura chromozomů, základní pojmy molekulární genetiky, charakteristika genomů. 3. Replikace DNA. 4. Mechanismy transkripce,posttranskripční úpravy, sestřih, editace 5. Translace a posttranslační úpravy 6. Řízení genové exprese, regulační proteiny, genetické vypínače, principy buněčné diferenciace 7. Posttranskripční kontrolní mechanismy, RNA interference. 8. Mutace a reparační mechanismy 9. Rekombinace, homologická a místně specifická 10. Mobilní genetické elementy,transpozice DNA. 11. Molekulární základ imunitního systému 12. Základy genového inženýrství.
Literatura
    povinná literatura
  • SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Genetika. Edited by Jiřina Relichová. Druhé, aktualizované vydá. Brno: Masarykova univerzita, 2017. xix, 844. ISBN 9788021086135. info
    doporučená literatura
  • ALBERTS, Bruce. Essential cell biology. 2nd ed. New York: Garland Science, 2004. xxi, 740. ISBN 0815334818. info
  • ROSYPAL, Stanislav, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Jana KAILEROVÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jan ŠMARDA, Jan ŠMARDA a Jiří ŠTĚPÁN. TERMINOLOGIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. České odborné termíny, definice a anglické ekvivalenty. První vydání. Brno: Vydavatel Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. Vodova 80, 612 00 Brno, 2001. 300 s. ISBN 80-902562-3-6. URL info
Výukové metody
Teoretická příprava následovaná krátkými diskusemi k danému tématu
Metody hodnocení
Zkouška probíhá formou písemného testu, složeného ze 40 otázek. Každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem. Klasifikace je založena na bodovém zisku - spodní hranice známek je tato: A - 37, B - 34, C - 31,D - 27, E - 20, F - 0. Podle potřeby může být klasifikace upřesněna ústním zkoušením.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Studenti profilující své studium směrem k využití molekulárně biologických metod si mohou namísto předmětu Bi4010 zapsat jednu z dvojic předmětů Bi4020 + Bi4020c nebo Bi4020 + Bi4035, která jim bude uznána jakožto předmětový ekvivalent Bi4010.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2022/Bi4010