Bi4010 Základy molekulární biologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2025
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! Bi4020 Molekulární biologie
Základní znalosti z obecné zoologie a botaniky, mikrobiologie, genetiky, fyziologie, organické chemie a biochemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurz je koncipován jako úvod do molekulární biologie, jehož cílem je vysvětlení základních buněčných procesů na molekulární úrovni s důrazem na strukturu genomu, principy genové exprese, vnitřní organizaci buňky a její chování v kontextu jedno- a mnohobuněčných organismů. Na zákadě získaných znalostí bude student schopen na základní úrovni porozumět molekulárně-biologickým principům fungování buněk.
Výstupy z učení
Na zákadě získaných znalostí bude student schopen na základní úrovni porozumět molekulárně-biologickým principům fungování buněk.
Osnova
  • 1. Vznik molekulární biologie, milníky oboru, hlavní modelové systémy 2. Struktura a funkce DNA, a její uspořádání do podoby chromatinu, struktura chromozomů, základní pojmy molekulární genetiky, charakteristika genomů. 3. Replikace DNA. 4. Mechanismy transkripce,posttranskripční úpravy, sestřih, editace 5. Translace a posttranslační úpravy 6. Řízení genové exprese, regulační proteiny, genetické vypínače, principy buněčné diferenciace 7. Posttranskripční kontrolní mechanismy, RNA interference. 8. Mutace a reparační mechanismy 9. Rekombinace, homologická a místně specifická 10. Mobilní genetické elementy,transpozice DNA. 11. Molekulární základ imunitního systému 12. Základy genového inženýrství.
Literatura
    povinná literatura
  • SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Genetika. Translated by Jiřina Relichová. Druhé, aktualizované vydá. Brno: Masarykova univerzita, 2017, xix, 844. ISBN 9788021086135. info
    doporučená literatura
  • ALBERTS, Bruce. Essential cell biology. 2nd ed. New York: Garland Science, 2004, xxi, 740. ISBN 0815334818. info
  • ROSYPAL, Stanislav, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Jana KAILEROVÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jan ŠMARDA, Jan ŠMARDA a Jiří ŠTĚPÁN. TERMINOLOGIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. České odborné termíny, definice a anglické ekvivalenty. První vydání. Brno: Vydavatel Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. Vodova 80, 612 00 Brno, 2001, 300 s. ISBN 80-902562-3-6. URL info
Výukové metody
Teoretická příprava následovaná krátkými diskusemi k danému tématu
Metody hodnocení
Zkouška probíhá formou testu, složeného z 40 otázek. Každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem. Klasifikace je založena na bodovém zisku. A od 37 b., B od 34 b., C od 31 b., D od 27 b., E od 20 b., F 19 a méně bodů prosím jen potvrzení, že je to ta správná.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Studenti profilující své studium směrem k využití molekulárně biologických metod si mohou namísto předmětu Bi4010 zapsat jednu z dvojic předmětů Bi4020 + Bi4020c nebo Bi4020 + Bi4035, která jim bude uznána jakožto předmětový ekvivalent Bi4010.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.