Bi4020c Molekulární biologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tibor Botka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jarmila Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucia Knopfová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Sylva Koudelková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Tibor Botka, Ph.D.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Knopfová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi4020c/01_1: Po 19. 2. až Ne 26. 5. St 14:00–17:50 D36/216, L. Knopfová, J. Kohoutek
Bi4020c/01_2: Po 19. 2. až Ne 26. 5. St 14:00–17:50 D36/216, L. Knopfová, J. Kohoutek
Bi4020c/02_1: Po 19. 2. až Ne 26. 5. St 9:00–12:50 D36/216, S. Koudelková, J. Navrátilová
Bi4020c/02_2: Po 19. 2. až Ne 26. 5. St 9:00–12:50 D36/216, S. Koudelková, J. Navrátilová
Bi4020c/03: Po 19. 2. až Ne 26. 5. Čt 9:00–12:50 D36/216, S. Koudelková
Bi4020c/04: Po 19. 2. až Ne 26. 5. Čt 13:00–16:50 D36/216, T. Botka
Bi4020c/05: Po 19. 2. až Ne 26. 5. Pá 9:00–12:50 D36/216, S. Koudelková
Předpoklady
( C1600 Základní praktikum z chemie || C1080 Obecná chemie-lab.cvič. || C1620 Obecná a anorg.chemie-cvič. || C1650 Základy chemie-lab.cvič. || C2100 Anorganická chemie-lab.cvičení || C2500 Obecná chemie-lab.cvič. || C2740 Základy chemie-lab.cvič. || C2480 Základy org. chemie a biochem. || Bi9410 Strukturní biologie || SOUHLAS ) && ( Bi4020 Molekulární biologie || NOW ( Bi4020 Molekulární biologie )) && ! NOWANY ( Bi4010c Základy molekul. biologie sem. , Bi4035 Molekulární biologie - lab.cv. ) && ! Bi4010c Základy molekul. biologie sem. && ! Bi4035 Molekulární biologie - lab.cv.
Znalost molekulární struktury a funkce prokaryotického a eukaryotického genomu. Znalost základních mikrobiologických technik jako kultivace bakterií, stanovení titru bakteriální suspenze. Znalost výpočtů složení chemických roztoků a jejich příprava. Předpokládá se předchozí absolvování základních cvičení z anorganické a organické chemie a mikrobiologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 82/150, pouze zareg.: 1/150
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty pracovat a manipulovat s genetickým materiálem tak, aby po ukončení výuky byli schopni izolovat a analyzovat DNA chromozomální a plazmidovou bakteriálního původu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
izolovat plazmidovou DNA v dostatečné kvalitě a množství;
analyzovat izolovaný genetický materiál základními molekulárně biologickými metodami, jako je štěpení restrikčními endonukleázami a ELFO;
připravit dostatečné množství amplikonu genu zájmu pomocí PCR;
vytvořit konstrukt vektorového plazmidu a inzertu genu zájmu a provést transformaci kompetentních buněk;
využít teoretické znalosti dalších metod a principů v následné laboratorní praxi
Osnova
  • Předmět patří k základnímu praktickému kurzu Molekulární biologie pro studenty bakalářského programu Biologie. Obsahuje praktické úlohy, sloužící k osvojení si základních metodických postupů v molekulární biologii, především izolace a manipulace s nukleovými kyselinami.Příprava roztoků používaných v molekulární biologii. Úlohy: Izolace plazmidové DNA. Stanovení čistoty a koncentrace DNA. Štěpení DNA restrikčními endonukleázami. Elektroforéza v agarózovém gelu. Izolace chromozomální DNA. Polymerázová řetězová reakce. Centrifugační metody.
Literatura
Výukové metody
Výuka probíhá formou praktického cvičení. Studenti provádějí laboratorní experimenty dle osnovy předmětu. Podklady a návody jsou pro studenty vyvěšeny ve ISu.
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu je nutné absolvování všech laboratorních úloh, zápočtového testu a odevzdání protokolů.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/Bi4020c