C1620 Základy obecné a anorganické chemie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Alena Pálková (cvičící)
Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Blanka Vrbková, Ph.D. (cvičící)
Světlana Filípková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C1620/01: Út 15:00–18:50 C10/316, M. Vašinová Galiová
C1620/02: Út 15:00–18:50 C10/316, M. Vašinová Galiová
C1620/03: Pá 12:00–15:50 C10/316, M. Bittová
C1620/04: Pá 12:00–15:50 C10/316, M. Bittová
C1620/05: Pá 8:00–11:50 C10/316, B. Vrbková
C1620/06: Pá 8:00–11:50 C10/316, B. Vrbková
C1620/07: Čt 8:00–11:50 C10/316, B. Vrbková
C1620/08: Čt 8:00–11:50 C10/316, B. Vrbková
Předpoklady
NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )
Znalosti základů obecné a anorganické chemie. Nutná znalost sestavování chemických rovnic, stechiometrických výpočtů, koncentračních a zřeďovacích výpočtů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu by měl student umět: používat základní laboratorní operace (filtrace, krystalizace, destilace, rektifikace, sublimace, titační metody); používat základní metody určování fyzikálně-chemických konstant látek; využít znalosti chemických výpočtů v laboratorní praxi.
Osnova
 • 1. Úvod do cvičení, seznámení posluchačů s vybavením laboratoře. Organizace práce ve cvičení - laboratorní řád, pokyny pro vypracování protokolů. Bezpečnost práce v chemické laboratoři. Požadavky pro udělení zápočtu.Váhy a vážení.

  2. Sklofoukačské práce, ukázka práce kvalifikovaného skláře, vlastní práce na sklářském kahanu, práce se sklem na Bunsenově kahanu. Ukázky aparatur a jejich předvedení.

  3. Sestavování aparatur a procvičování jednoduchých operací. Vysvětlení obtížnějších partií úloh.

  4. Příprava KAl(SO4)2.12H2O a pěstování jeho krystalu.

  5. Dělení směsi KAl(SO4)2.12H2O + CuSO4.5H2O + Cr2O3.

  6. Extrakce PbI2 ze směsi PbI2 a PbCrO4.PbO. Stanovení faktoru 0,5 M roztoku NaOH.

  7. Sublimace 1-acetamidoadamantanu a stanovení jeho teploty tání. Příprava přibližně 0,5 M roztoku H2SO4 a stanovení jeho koncentrace.
Literatura
 • MAREČEK, Aleš a Antonín RŮŽIČKA. Laboratorní technika pro nechemické obory. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1997. 44 s. ISBN 8021016531. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
Průběžné testy kontrolující znalosti principů všech procvičených úloh, stechiometrických a zřeďovacích výpočtů a výpočtů titrací. Vypracování protokolů k jednotlivým úlohám.
Informace učitele
Laboratorní cvičení probíhá jednou za dva týdny. Připravenost každého posluchače na příslušnou úlohu laboratorního cvičení je kontrolována před zahájením cvičení krátkým písemným testem nebo ústním přezkoušením. Všechny výpočty pro danou úlohu musí mít posluchači připraveny před zahájením cvičení. Zameškaná cvičení musí být řádně omluvena a pro získání zápočtu je nutno je nahradit do konce semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Vyučují učitelé Ústavu chemie.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011 - akreditace.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2010/C1620