Bi3030 Fyziologie živočichů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jacek Marciniak (pomocník)
Mgr. Antónia Mikulová (pomocník)
Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Jana Hurychová (náhr. zkoušející)
Mgr. Kateřina Tomanová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 B11/132
Předpoklady
(! Bi6790 Biologie živočichů ) && (! Bi3030en Animal Physiology ) && ! NOWANY ( Bi3030en Animal Physiology )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět není určen pro studenty programů, kteří budou mít povinnou Biologii živočichů Bi6790 (Biochemie, Matematická biologie, Životní prostředí). Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou posluchači schopni: -diskutovat problematiku fyziologických dějů ve srovnávacích souvislostech u různých živočišných skupin v různých ekologických prostředích; -podat přehled současných znalostí o mechanismech fyziologických regulací v širším adaptivním a fylogenetickém kontextu; -rozumět základům fyziologických mechanismů člověka; -popsat základní molekulární principy buněčné fyziologie; -analyzovat spolupráci různých homeostatických systémů;
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou posluchači schopni: -diskutovat problematiku fyziologických dějů ve srovnávacích souvislostech u různých živočišných skupin v různých ekologických prostředích; -podat přehled současných znalostí o mechanismech fyziologických regulací v širším adaptivním a fylogenetickém kontextu; -rozumět základům fyziologických mechanismů savců; -popsat základní molekulární principy buněčné fyziologie; -analyzovat spolupráci různých homeostatických systémů;
Osnova
  • 1. Postavení fyziologie mezi ostatními vědami 2. Fyziologické principy 3. Homeostáza, adaptace a regulace 4. Obecná neurofyziologie 5. Přeměna látek a energií - metabolizmus 6. Teplota, její vliv a udržování 7. Problém velikosti a proporcí těla 8. Fyziologie pohybu 9. Funkce tělních tekutin 10. Imunitní systém 11. Cirkulace 12. Fyziologie dýchacího systému 13. Fyziologie trávení a vstřebávání 14. Exrece a osmoregulace 15. Hormonální řízení 16. Nervová soustava 17. Speciální fyziologie smyslů 18. Biorytmy
Literatura
  • VÁCHA, Martin, Vítězslav BIČÍK, Richard PETRÁSEK, Vladimír ŠIMEK a Ivana FELLNEROVÁ. Srovnávací fyziologie živočichů. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. 165 s. ISBN 80-210-3379-7. info
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
  • WILLMER, Pat, G. STONE a Ian A. JOHNSTON. Environmental physiology of animals. Oxford: Blackwell Science, 1999. x, 644. ISBN 063203517X. info
Výukové metody
Teoretická příprava pomocí učebnic, přednášek a webových aplikací.
Metody hodnocení
Přednáška v rozsahu dvou hodin týdně zakončená písemnou zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/Bi3030