Bi6790 Biologie živočichů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Tomanová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! Bi3030 Fyziologie živočichů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je nabízen těm, kteří neabsolvovali Fyziologii živočichů. Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět představuje problematiku biologie a zejména fyziologie živočichů ve srovnávacích souvislostech u různých skupin v různých ekologických prostředích. Detailně vychází z pramenů fyziologie člověka a poskytuje nutné základy molekulární fyziologie. Hlavním cílem kurzu je osvojení současných znalostí o mechanismech fyziologických regulací v širším adaptivním a fylogenetickém kontextu.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou posluchači schopni: -diskutovat problematiku fyziologických dějů ve srovnávacích souvislostech u různých živočišných skupin v různých ekologických prostředích; -podat přehled současných znalostí o mechanismech fyziologických regulací v širším adaptivním a fylogenetickém kontextu; -rozumět základům fyziologických mechanismů savců; -popsat základní molekulární principy buněčné fyziologie; -orientovat se v základních histologických typech tkání -analyzovat spolupráci různých homeostatických systémů;
Osnova
  • 1. Základy histologie – tkáňové typy 2. Mikroskopická anatomie vybraných orgánových soustav 3. Postavení fyziologie mezi ostatními vědami 4. Fyziologické principy 5. Homeostáza, adaptace a regulace 6. Obecná neurofyziologie 7. Přeměna látek a energií - metabolizmus 8. Teplota, její vliv a udržování 9. Problém velikosti a proporcí těla 10. Fyziologie pohybu 11. Funkce tělních tekutin 12. Imunitní systém 13. Cirkulace 14. Fyziologie dýchacího systému 15. Fyziologie trávení a vstřebávání 16. Exrece a osmoregulace 17. Hormonální řízení 18. Nervová soustava 19. Speciální fyziologie smyslů 20. Biorytmy
Literatura
  • VÁCHA, Martin, Vítězslav BIČÍK, Richard PETRÁSEK, Vladimír ŠIMEK a Ivana FELLNEROVÁ. Srovnávací fyziologie živočichů. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. 165 s. ISBN 80-210-3379-7. info
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
  • WILLMER, Pat, G. STONE a Ian A. JOHNSTON. Environmental physiology of animals. Oxford: Blackwell Science, 1999. x, 644. ISBN 063203517X. info
Výukové metody
Teoretická příprava pomocí učebnic, přednášek a webových aplikací.
Metody hodnocení
Přednáška v rozsahu dvou hodin týdně zakončená písemnou zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.