Bi7665 Buněčné a tkáňové kultury

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. (přednášející)
Katarzyna Anna Radaszkiewicz, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 8:00–8:50 B11/306
Předpoklady
Bi2080 Histologie a organologie || Bi2120 Histologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit základním technikám tkáňových kultur; aplikovat techniku tkanovych kultur ve vlastnim vyzkumu; rutinne provozovat tkanove kultury; charakterizovat parametry bunecne proliferace, diferenciace a apoptozy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit základním technikám tkáňových kultur; aplikovat techniku tkanovych kultur ve vlastnim vyzkumu; rutinne provozovat tkanove kultury; charakterizovat parametry bunecne proliferace, diferenciace a apoptozy.
Osnova
  • 1. Úvod do tkáňových kultur; 2. základní předpoklady pro provozování tkáňových kultur; 3. bezobratlí a poikilotermní obratlovci; 4. teplokrevní živočichové, nejvýznamější modelové organismy; 5. zárodečné buňky a kmenové buňky; 6. embryonální kmenové buňky a embryonální nádorové buňky; 7. diferenciace embryonálních kmenových a nádorových buněk; 8. primokultury; 9. adherentní nádorové linie; 10. suspenzní nádorové linie; 11. tkáňové inženýrství a buněčné terapie; 12. kultivace orgánů. Doporučená literatura: Lesko, J. a kol.: Práce s tkanivovými kulturami, Bratislava, Vydavatelstvo slovenskej akademie ved 1975, s. 212. Alberts, B. a kol.: Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem, Espero Publishing 1998, 630 s. Alberts, B. a kol.: Molekular biology of the cell. New York & London, Garland Publishing, Inc. 1994, 1294 s. Spector, D. L. a kol.: Cells. A laboratory manual. Volumes 1, 2, 3. New York, Cold Spring Harbor Laboratory Press 1998, 3 197 s. Cellis, J. E. a kol.: Cell Biology. A laboratory handbook. San Diego, London, Academic Press Inc. 1994, 1714 s. Sambrook, J. a kol.: Molecular Cloning. A laboratory manual. New York, Cold Spring Harbor Laboratory Press 1989, 1832 s. Ausubel, F. a kol.: Short Protocols in Molecular Biology. USA, Published by John Wiley & Sons Inc. 1995, 728 s.
Literatura
  • Basic methods in microscopy : protocols and concepts from cells : a laboratory manual. Edited by David L. Spector - Robert D. Goldman. 1st ed. Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2006. ix, 382. ISBN 0879697512. info
Výukové metody
prednaska - standardne kontaktni prednaska, v pripade omezeni kontaktni vyuky, bude predmet vyucovan formou komentovanych prezentaci v kombinaci s konzultacemi prostrednictvim MS Teams.
Metody hodnocení
Ukončeno písemnou zkouškou. 10 otázek po 3 bodech. Ke splnění je potřeba 60%, tedy minimálně 18 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/Bi7665