Bi6140 Embryologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Marek Hampl, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi2080 Histologie a organologie && Bi3030 Fyziologie živočichů && ! Bi6140en Embryology && ! NOWANY ( Bi6140en Embryology )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumet a vysvetlit mechanismy vyvoje; identifikovat struktury vznikajici behem embryogeneze; interpretovat a vysvetlit soucasne poznatky a problemy z oblasti embryologie
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumet a vysvetlit mechanismy vyvoje; identifikovat struktury vznikajici behem embryogeneze; interpretovat a vysvetlit soucasne poznatky a problemy z oblasti embryologie.
Osnova
  • Embryologie, př. 2 h.: 1. Úvod, obecné termíny, rozmnožování, gametogeneze 2. Oplození, blastogeneze 3. Gastrulace 4. Vývoj pohybového aparátu 5. Vývoj kardiovaskulárního a lymfatického systému 6. Vývoj dýchacího systému 7. Vývoj trávicího traktu 1 8. Vývoj trávicího traktu 2 9. Vývoj vylučovací soustavy 10. Vývoj pohlavní soustavy 11. Vývoj nervového systému 12. Vývoj smyslových orgánů 13. Vývoj kůže
Literatura
  • GILBERT, Scott F. Developmental biology. Tenth edition. Sunderland, MA USA: Sinauer Associates, Inc., 2014. xx, 719. ISBN 9780878939787. info
  • SADLER, T. W. Langmanova lékařská embryologie. 1. české vyd. Praha: Grada, 2011. xviii, 414. ISBN 9788024726403. info
  • VACEK, Zdeněk. Embryologie : učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 255 s. ISBN 9788024712673. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Účast na přednáškách není povinná, ale doporučená pro dobré pochopení probíraných témat. Závěrečné hodnocení (na konci semestru) bude provedeno ústní zkouškou.
Informace učitele
Embryologie, doporučená literatura: Alberts B. a kol., 1998: Základy buněčné biologie, úvod do molekulární biologie buňky. Espero publishing Ústí n. Labem, 630 s. a přílohy. Browder L. W., Erickson C. A., Jeffery W. R.: Developmental biology. -Sounder College Publishing, 1991, 754 s. + Append. Internet: http://www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/virtualembryo/ http://www.sci.muni.cz/ptacek/REPRODUKCE2.htm
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/Bi6140