B3120 Buněčná a molekulární biologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
3/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Předpoklady
Znalost biologie v rozsahu vyučovaném na střední škole
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Posluchač se seznámí se základy molekulární a buněčné biologie s důrazem na osvojení si poznatků z oblasti molekulární genetiky. Podrobněji viz osnovu přednášky.
Osnova
  • 1. Historie molekulární biologie, její současný vývoj a perspektivy. 2. Informační makromolekuly, genetická informace, genetický kód. 3. Molekulární struktura a organizace buněčného a virového genomu. Bakteriální chromozom, plazmidy, eukaryotický genom. 4. Replikace prokaryotického, eukaryotického a virového genomu. Hlavní složky replikačního aparátu a jejich funkce. 5. Transkripce a posttranskripční úpravy. Redakční úpravy hnRNA, sestřih a samosestřih. 6. Translace a posttranslační úpravy. Struktura a funkce tRNA a ribozomů. 7. Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot. Pozitivní a negativní kontrola genové exprese. Hlavní typy transkripčních faktorů. 8. Molekulární podstata mutace a rekombinace. Reparace mutačně poškozené DNA. 9. Mobilní elementy prokaryot a eukaryot. Transpozony, retrotranspozony, retroviry, virus HIV. 10. Modifikace a restrikce DNA. 11. Základní metody molekulární biologie 12. Genové inženýrství
Literatura
  • ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Díl 1. 2. rozš. vyd. Brno: Stanislav Rosypal, 1997. 270 s. : o. info
  • ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Díl 2. 2. rozš. vyd. Brno: Stanislav Rosypal, 1997. S: 274-556. info
  • ROSYPAL, Stanislav a Jiří DOŠKAŘ. Úvod do molekulární biologie. Díl 3. 2. rozš. vyd. Brno: Stanislav Rosypal, 1997. S: 560-839. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek, zkouška je ústní s písemnou přípravou.
Navazující předměty
Informace učitele
Materiál k přednášce ke k dispozici u vyučujícího.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2001/B3120