B6730 Obecná genetika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (přednášející)
RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B6730/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Lízal
B6730/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Chroust
B6730/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Chroust
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zkrácený základní kurz genetiky se zkráceným výkladem nejdůležitějších partií: Vznik a vývoj mendelovské genetiky. Modelové organizmy v genetice. Princip segregace a kombinace. Interakce alel téhož genu a interakce více genů. Chromozomové a genotypové určení pohlaví, dědičnost genů vázaných na pohlaví. Vazba genů, mechanizmus crossing-overu. Základy cytogenetiky, mikrostruktura chromozomů, karyotypy. Genomové a chromozomové mutace. Genové mutace, podstata, klasifikace a detekce mutací, mutageny. Genetické založení kvantitativních znaků a jejich analýza. Základy genetiky člověka, genetické poradenství. Základy genetiky populací. Součástí kurzu je cvičení s teoretickými i praktickými úlohami.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti, pro něž je předmět povinný zakončují zkouškou, ostatní zkouškou nebo kolokviem.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2002/B6730