B5740 Molekulární biologie a genetika

Přírodovědecká fakulta
podzim 1999
Rozsah
2/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Předpoklady
( B3060 Obecná genetika || B1900 Obecná genetika ) && NOW ( BX740c Molekulární biologie - cvič. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • Informační makromolekuly, genetická informace, genetický kód. Molekulární struktura a organizace buněčného a virového genomu. Replikace DNA prokaryotického, eukaryotického a virového genomu. Transkripce a posttranskripční úpravy. Sestřih, redakční úpravy hnRNA. Samosestřih. Translace a posttranslační úpravy. Signální dráhy. Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot. Molekulární podstata mutace a rekombinace. Reparace DNA. Transpozony. Retrotranspozony. Životní cyklus viru HIV. Modifikace a restrikce DNA. Základní metody molekulární biologie a genového inženýrství (restrikční a sekvenční analýza DNA, klonování DNA, hybridizace základní typy vektorů, polymerázová řetězcová reakce, mutageneze in vitro, příprava transgenních organismů - bakterií, rostlin, živočichů, genové terapie).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim1999/B5740