B7940 Molekulární biologie a genetika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
3/0/5. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Historie molekulární biologie, její současný vývoj a perspektivy. Informační makromolekuly, genetická informace, genetický kód. Molekulární struktura a organizace buněčného a virového genomu. Replikace DNA prokaryotického, eukaryotického a virového genomu. Transkripce a posttranskripční úpravy. Redakční úpravy hnRNA, sestřih a samosestřih. Translace a posttranslační úpravy. Struktura a funkce tRNA a ribozomů. Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot. Pozitivní a negativní kontrola genové exprese. Hlavní typy transkripčních faktorů. Molekulární podstata mutace a rekombinace. Reparace mutačně poškozené DNA. Mobilní elementy prokaryot a eukaryot. Modifikace a restrikce DNA. Základní metody molekulární biologie a genového inženýrství (restrikční a sekvenční analýza DNA, klonování DNA, základní typy vektorů, příprava transgenních organismů a jejich využití ve výzkumu a v praxi. polymerázová řetězcová reakce, mutageneze in vitro).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2001/B7940