B6130 Molekulární biologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2000
Rozsah
4/3/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. (přednášející), prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc.
Předpoklady
( B3060 Obecná genetika || B1900 Obecná genetika ) && ( B2010 Obecná zoologie || B2080 Obecná zoologie || B2180 Obecná zoologie || B2800 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Proteiny (primární, sekundární a vyšší struktury proteinů a jejich biologické funkce). Nukleové kyseliny (primární, sekundární a terciární struktura DNA a RNA, různé konformace DNA a jejich význam v biologických systémech). Vazebné interakce proteinů s DNA. Genetická informace a genetický kód. Molekulární struktura prokaryotického a eukaryotického genomu. Replikace prokaryotického a eukaryotického genomu. Transkripce prokaryotického a eukaryotického genomu. Posttranskripční úpravy a modifikace RNA, zvláště u eukaryot. Mechanizmy sestřihu a samosestřihu. Translace prokaryotické a eukaryotické mRNA. Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot. Signální dráhy v eukaryotické buňce a jejich vztah k aktivaci transkripčních faktorů. Molekulární podstata získané imunity. Molekulární podstata kancerogeneze (onkogeny, protoonkogeny). Mechanizmy replikace virové DNA a RNA, transkripce virové DNA a translace virové RNA). Molekulární mechanizmy mutageneze a rekombinace. Transpozony. Mechanizmy oprav poškozené DNA. Základy molekulární evoluce. Evoluce genetického kódu, vznik života z aspektu molekulární biologie. Základní metody molekulární biologie. Celkově se v přednášce zdůrazňují jednak obecné molekulární procesy probíhající ve všech živých soustavách, a také zvláštnosti mezi hlavními skupinami organizmů (bakterie, archea, rostliny, živočichové a viry).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2000/B6130