B4020 Molekulární biologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
4/3/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. (přednášející), prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (zástupce)
prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc. (cvičící)
RNDr. Jana Kailerová, CSc. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B4020/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Pantůček
B4020/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Pantůček
B4020/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Růžičková
B4020/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Růžičková
Předpoklady
! B4030 Molekulární biologie && ! B7940 Molekulární biologie
Základní znalosti z obecné zoologie a botaniky, mikrobiologie, genetiky, fyziologie, organické chemie a biochemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tato přednáška je koncipována jako úvod do molekulární biologie a vychází z výběru kapitol z učebnice "Úvod do molekulární biologie" I-IV díl (1999-2000). Jsou v ní vyloženy děje na molekulární ůrovni (od struktury genomu až po jeho expresi), které se vztahují k základním funkcím živých soustav (prokaryotické a eukaryotické organizmy a viry). Celkově se v přednášce zdůrazňují obecné molekulární procesy probíhající ve všech živých soustavách s ohledem na zvláštnosti hlavních skupin organizmů (bakterie, archea, rostliny, živočichové a viry).
Osnova
  • Proteiny (primární, sekundární a vyšší struktury proteinů a jejich biologické funkce). Nukleové kyseliny (primární, sekundární a terciární struktura DNA a RNA, různé konformace DNA a jejich význam v biologických systémech). Vazebné interakce proteinů s DNA. Genetická informace a genetický kód. Molekulární struktura prokaryotického a eukaryotického genomu. Replikace prokaryotického a eukaryotického genomu. Transkripce prokaryotického a eukaryotického genomu. Posttranskripční úpravy a modifikace RNA, zvláště u eukaryot. Mechanizmy sestřihu a samosestřihu. Translace prokaryotické a eukaryotické mRNA. Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot. Signální dráhy v eukaryotické buňce a jejich vztah k aktivaci transkripčních faktorů. Molekulární podstata získané imunity. Molekulární podstata kancerogeneze (onkogeny, protoonkogeny). Mechanizmy replikace virové DNA a RNA, transkripce virové DNA a translace virové RNA). Molekulární mechanizmy mutageneze a rekombinace. Transpozony. Mechanizmy oprav poškozené DNA. Základy molekulární evoluce. Evoluce genetického kódu, vznik života z aspektu molekulární biologie. Základní metody molekulární biologie. Celkově se v přednášce zdůrazňují obecné molekulární procesy probíhající ve všech živých soustavách s ohledem na zvláštnosti hlavních skupin organizmů (bakterie, archea, rostliny, živočichové a viry).
Literatura
  • ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Třetí inovované vydání. Brno, 1998. 300 s. Díl I. Informační makromolekuly. ISBN 80-902562-0-1. URL info
  • ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Třetí inovované vydání. Brno, 1999. 300 s. Díl II. Molekulární biologie eukaryot. ISBN 80-902562-1-X. URL info
  • ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Třetí inovované vydání. Brno, 2000. 300 s. Díl III. Molekulární biologie virů. ISBN 80-902562-2-8. URL info
Metody hodnocení
Přednáška spojená s diskusí. Zkouška testem.
Navazující předměty
Informace učitele
rosypal@sci.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2002/B4020