B6400 Metody molekulární biologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
3/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Předpoklady
SOUHLAS || Ex_3065 Molekulární biologie || Imp_9115 Molekulární biologie || B3120 Molekulární biologie || B4030 Molekulární biologie || B5740 Molekulární biologie || B6130 Molekulární biologie || B7940 Molekulární biologie || B4020 Molekulární biologie
Základní znalost o struktuře a funkci nukleových kyselin a bílkovin.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: V případě, že student nesplňuje vyžadované prerekvizity pro zápis, je zápis možný s tím, že ukončení tohoto předmětu je podmíněno úspěšným absolvováním předmětu Molekulární biologie (jeden z kódů v prerekvizitách).
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na výklad základních metod běžně používaných pro studium bílkovin a nukleových kyselin a jejich interakcí a to jak v živých systémech tak in vitro. Je určen všem studentům biologie, kteří budou v pracovat v laboratořích základního nebo aplikovaného výzkumu. Důraz je kladen na pochopení principů metod a způsobů jejich praktického využití.
Osnova
  • 1. Manipulace s nukleovými kyselinami, centrifugace, enzymové úpravy in vitro. 2. Elektroforetická a elektronmikroskopická analýza nukleových kyselin. 3. Hybridizace nukleových kyselin: příprava nukleotidových sond, značení nukleových kyselin. 4. Restrikční analýza nukleových kyselin, konstrukce restrikční mapy, mapování genomů. 5. Sekvenční analýza nukleových kyselin, genomové sekvencování. 6. Charakteristika základních typů vektorů a jejich aplikace. 7. Klonovací strategie: přenos DNA do bakteriálních a eukaryotických buněk, stanovení přítomnosti produktů klonovaných genů v buňkách: elektroforéza proteinů a western blotting, testy aktivity luciferázy a ß-galaktozidázy. 8. Zakládání genových knihoven.9. Průtoková cytometrie. 10. Transkripce a translace in vitro. 11. Polymerázová řetězcová reakce.12. Analýza proteinů: elektroforéza v jednom a dvou rozměrech, imunoprecipitace, fokuzace. 13. Příprava a využití monoklonálních a polyklonálních protilátek. 14. Analýza interakcí mezi proteiny a nukleovými kyselinami: retardační analýza, footprinting.
Literatura
  • Alberts, Bray, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter. Základy buněčné biologie. Espero Publishing. 1998.
  • SAMBROOK, J., E.F. FRITSCH a T. MANIATIS. Molecular Cloning. A laboratory Manual. Second Edition. Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989. ISBN 0-87969-309-6. info
Navazující předměty
Informace učitele
http://orion.sci.muni.cz/kgmb/Student/B6400.htm
Požadavky na úspěšné ukončení přemětu: 1. Porozumění základním metodám analýzy nukleových kyselin, proteinů a jejich interakcí v buněčných systémech a in vitro. Důraz je kladen především na princip metod a způsob jejich využití v praxi.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Pro obor Biofyzika zakončení kolokviem
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2002/B6400