B6390 Metody molekulární genetiky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2000
Rozsah
2/3/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Předpoklady
B4020 Molekulární biologie || B4030 Molekulární biologie || B6130 Molekulární biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Enzymy v molekulární biologii: manipulace s DNA in vitro, izolace, identifikace a charakterizace fragmentů DNA. Analýza DNA elektroforézou a elektronovou mikroskopií. Restrikční analýza DNA a fyzikální mapování genomů. Sekvencování DNA. Techniky hybridizace a příprava hybridizačních sond. Princip klonování DNA. Hlavní druhy prokaryotických vektorů. Genomové knihovny. Identifikace rekombinantní DNA. Polymerázová řetězová reakce. Transkripce a translace in vitro.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2000/B6390