Bi7150 Mechanismy mikroevoluce

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.
Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 2. až Ne 26. 5. Čt 10:00–11:50 D31/238
Předpoklady
Bi3060 Obecná genetika && Bi4010 Základy molekulární biologie
Absolvování Bi8150 Evoluční biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět by měl poskytnout základní informace o genetické struktuře přírodních populací i o podstatě evolučních mechanismů a procesů, které je formují. Je koncipován jednak jako rozšíření předmětu Evoluční biologie, jednak jako předstupeň pro navazující předmět Molekulární ekologie.
Výstupy z učení
Student bude schopen pochopit základní principy evolučních mechanismů působících na úrovni populací jako základ pro praktické využití moderních molekulárněgenetických metod analýzy genetické variability v přírodních populacích.
Osnova
 • 1. Genetická variabilita v přírodních populacích: Hardyho-Weinbergův zákon, vazbová nerovnováha
 • 2. Zdroje proměnlivosti: mutace, rekombinace, tok genů, nenáhodné oplození
 • 3. Přírodní výběr
 • 4. Vztah selekce a ostatních evolučních sil, balancující selekce
 • 5. Náhodné procesy v populacích
 • 6. Molekulární evoluce
 • 7. Základy kvantitativní genetiky
Literatura
  doporučená literatura
 • NIELSEN, Rasmus a Montgomery SLATKIN. An introduction to population genetics : theory and applications. Sunderland: Sinauer Associates. xii, 287. ISBN 9781605351537. 2013. info
 • HARTL, Daniel L. a Andrew G. CLARK. Principles of population genetics. 4th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. xv, 652. ISBN 9780878933082. 2007. info
 • TEMPLETON, Alan Robert. Population genetics and microevolutionary theory. 1st ed. Hoboken: John Wiley & Sons. x, 705. ISBN 9780471409519. 2006. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/Bi7150