Bi4360 Terénní cvičení ze zoologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
8 dní. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adam Konečný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (cvičící)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Andrea Špalek Tóthová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jakub Žák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých && ( Bi2090 Fylog. a diver. obratlovců || NOW ( Bi2090 Fylog. a diver. obratlovců )) && ! Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie && ! Bi4360 Ter. cvič. zool.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Terénní práce v Brancouzích (Jihlavsko), v okolí Brna a na jižní Moravě. Determinace bezobratlých a obratlovců v přírodních podmínkách. Rozlišovací znaky jednotlivých druhů a jejich vývojových stádií, ekologické a potravní nároky.
Výstupy z učení
Student bude na konci předmětu: - schopen determinovat vodní bezobratlé, suchozemské bezobratlé a vybrané obratlovce (včetně poznávání hlasů ptáků) - bude mít znalosti z jejich biologie - bude schopen je zařadit do fylogenetického systému
Osnova
  • Terénní studium různých ekosystémů, terestrická a vodní fauna, druhy vázané na půdu, stojaté a tekoucí vody a speciální ekosystémy. Základní informace o nalezených druzích, jejich bionomie a ekologie. Organizace druhů do společenstev, mezidruhové vztahy.
  • Determinace jednotlivých druhů bezobratlých a obratlovců v terénu a jejich přesné určování s pomocí speciálních klíčů následně v „laboratoři“. Pro vodní a terestrické bezobratlé je k dispozici interaktivní webová příručka.
Literatura
  • Gaisler, Jiří - Rozkošný, Rudolf. Terénní práce ze zoologie. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1981. 317 s. ISBN 55-043-81.
Výukové metody
5-denní terénní cvičení
Metody hodnocení
poznávání a znalost biologie vodních bezobratlých, suchozemských bezobratlých a obratlovců je podmínkou k zápočtu
Informace učitele
Terénní cvičení se koná na pokračování - nejprve tři víkendové exkurze v období zhruba od půlky dubna do půlky května a poté pětidenní blok v období druhé poloviny května až začátku června (3-4 turnusy po sobě, jedete vřdy na jeden z nich).
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Bc obor Biologie se zaměřením na vzdělání a Mgr obor Učitelství biologie pro střední školx ukončuje KZ, u Mgr oboru Učitelství biologie a geologie pro střední školy možno ukončit zápočtem
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 8D.
Studenti si sami hradí (velmi levné) ubytování a stravování.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/Bi4360