Bi2230 Terénní cvičení z botaniky.

Přírodovědecká fakulta
jaro 2003
Rozsah
8D. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: kz.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Unar, CSc. (cvičící)
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiří Unar, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Osm dní exkurzí do okolí Brna má dva hlavní cíle: provést studenty významnými lokalitami v této oblasti a seznámit je s běžnými i vzácnými druhy jihomoravské květeny.
Osnova
  • 1. den: Brno-Obřany (-Bílovice); 2. den: Česká - údolí Ponávky 3. den: Moravský kras 4. den: Pouzdřanská step 5. den: Moravský Krumlov; 6. den: Brno, Hády; 7. den: Brno, Kamenný vrch 8. den: Brno, údolí Říčky (zkoušení, udělení zápočtů)
Literatura
  • Flora of the Czech Republic : Květena České republiky. 1 : Květena České republiky. 2 : Květena České republiky. 3 : Květena České republiky. 4 : Květena České republiky. 5. Edited by Bohumil Slavík - Slavomil Hejný. info
  • DOSTÁL, Josef. Nová květena ČSSR. Praha: Academia, 1989. 1548 s. ISBN 80-200-0095-X. info
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je prokázání znalosti běžných druhů při poznávačce v terénu (v rámci poslední exkurze).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.