EN

PřF:Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie - Informace o předmětu

Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2005
Rozsah
blok 5 dnů. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Miloslava Kvasničková
Předpoklady
((( Bi1030 Systém a evoluce bezobratlých || NOW ( Bi1030 Systém a evoluce bezobratlých )|| B1030 Systém a fylogen. bezobratlých )&&( Bi2090 Systém a evoluce obratlovců || NOW ( Bi2090 Systém a evoluce obratlovců )|| B2090 Syst. a fylogen. obratlovců ))||( Bi2000 Systém a evoluce živočichů || NOW ( Bi2000 Systém a evoluce živočichů )))&&(! Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie &&! B2140 Cvič. ter. zool. &&! B4360 Ter. cvič. zool. &&! Bi4360 Ter. cvič. zool. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Terénní práce v Brancouzích na Jihlavsku. Determinace bezobratlých a obratlovců v přírodních podmínkách. Rozlišovací znaky jednotlivých druhů a jejich vývojových stádií, ekologické a potravní nároky.
Osnova
  • Terénní studium různých ekosystémů, terestrická a vodní fauna, druhy vázané na půdu, stojící a tekoucí vody a speciální ecosystémy. Organizace druhů do společenstev, mezidruhové vztahy.
Literatura
  • GAISLER, Jiří a Rudolf ROZKOŠNÝ. Terénní práce ze zoologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1981. 317 s. ISBN 55-043-81. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: blok 5 dnů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.