EN

PřF:JAB05 Angličtina pro biology-zkouška - Informace o předmětu

JAB05 Angličtina pro biology - zkouška

Přírodovědecká fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Ševečková, M.A. (přednášející)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Věra Hranáčová (přednášející)
PhDr. Hana Němcová (přednášející)
Mgr. Milada Pavlovová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: JUDr. Helena Sýkorová
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na středoškolské úrovni. Zvládnutí dovedností, které jsou obsahem 4 semestrů výuky odborné angličtiny - viz sylaby jednotlivých semestrů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o zkoušku z odborného jazyka, jejímž cílem je ověřit způsobilost studenta pracovat s odborným textem a prezentovat odborné téma.
Osnova
  • Požadavky ke zkoušce z odborné angličtiny: Písemná část: a) test z gramatiky (nebyl-li vykonán v rámci zkoušky z akademické angličtiny) b) test dovedností práce s odborným textem c) překlad 5 normostran odborného textu (z A do Č)včetně slovníčku klíčových odborných výrazů Ústní část: a) prezentace odborného textu - 10 minutová prezentace výtahu z přeloženého textu v anglickém jazyce za použití patřičných prezentačních technik (jazykové prostředky a technické vybavení) b) pohovor na obecná i odbornější témata týkající se vysokoškolského studia Originál textu a překlad (včetně uvedení zdroje) je nutno odevzdat 4 pracovní dny před termínem zkoušky. Pravidla uznávání zkoušek z anglického jazyka jsou na adrese http://www.sci.muni.cz/cjv/index.html.
Literatura
  • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné a ústní části - viz osnova.
Informace učitele
Doporučená literatura: http://home.teleport.com/~amobb/biology/ http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/5875/ http://www.biochemlinks.com/bclinks/bclinks.cfm http://www.nature.com http://www.sciencenews.org http://www.sciencedaily.org http://www.newscientist.com http://www.nationalgeographic.com Anthropology - W.A.Haviland, 1997, Harcourt Brace College Publishers Human Anatomy, Harold J. Benson, Kathleen P. Talaro, WCB 1993 Anatomy and Physiology, Harold J. Benson, Stanley E. Gunstream, Arthur Talaro, Kathleen P. Talaro, WCB 1992 Environment Today, Dr. T. Greenhalgh, D. Shaw, Longman, 1994 Presenting facts and figures, D. Kerridge, Longman, 1996 Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995 Giving presentations, M. Ellis, N. O'Driscoll, Longman, 1997 Key Words in Science and Technology, Bill Mascull, Cobuild 1997
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2006/JAB05