Bi5420 Obecná virologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Čt 9:00–10:50 online_B2
Předpoklady
( Bi4020 Molekulární biologie || NOW ( Bi4020 Molekulární biologie )) && ( Bi4090 Obecná mikrobiologie || NOW ( Bi4090 Obecná mikrobiologie ))
Přednáška je určena studujícím biologických oborů (speciální biologie, molekulární biologie a genetika), případně dalším potenciálním zájemcům o virologii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvent by měl po úspěšném ukončení kurzu správně pojmenovat, vysvětlit a aplikovat obecné virologické termíny, porozumět obecné struktuře a morfologii virů, definovat a vysvětlit základní strategii replikace virového genomu, popsat současnou taxonomii virů. Dále by měl charakterizovat důležitá virová onemocnění rostlin, bezobratlých, obratlovců včetně člověka a umět interpretovat nejnovější metody využívané ke studiu virů. Poznatky zhodnotí posluchač v základním nebo aplikovaném výzkumu na poli virologie nebo v rámci diagnostických virologických pracovišť.
Výstupy z učení
Absolvent by měl po úspěšném ukončení kurzu správně pojmenovat, vysvětlit a aplikovat obecné virologické termíny, porozumět obecné struktuře a morfologii virů, definovat a vysvětlit základní strategii replikace virového genomu, popsat současnou taxonomii virů. Dále by měl charakterizovat důležitá virová onemocnění rostlin, bezobratlých, obratlovců včetně člověka a umět interpretovat nejnovější metody využívané ke studiu virů.
Osnova
 • Úvod do obecné virologie-pojmosloví ve virologii; z historie virologie; charakteristika virových částic (morfologie a struktura virů, kapsida, obalené a neobalené viry); chemické složení virů (nukleové kyseliny, bílkoviny, ostatní složky virů); stabilita virů v prostředí a jejich inaktivace (účinek tepla, pH, chemických činidel, záření); strategie replikace virového genomu - dle typu nukleové kyseliny (dsDNA, ssDNA, dsRNA, +ssRNA; -ssRNA, +ssRNA-RT, dsDNA-RT); životní cyklus bakteriofágů (lytický a lyzogenní); virofágy; cyanofágy; rostlinné viry; viroidy; viry bezobratlých; patogeneze virových onemocnění (onemocnění, virulence, virémie, perzistentní a latentní infekce); mechanizmy šíření virů v hostitelském organizmu včetně jejich následného vylučování; virové nákazy zvířat; importované virové nákazy; onkoviry; obrana hostitele proti virovým infekcím (nespecifická a specifická); imunizace proti virovým onemocněním (aktivní a pasivní); principy očkování; složení a typy vakcín; základní očkovací schémata; chemoterapie virových nákaz; přímá a nepřímá diagnostika virových nákaz; surveillance virových nákaz; bezpečnost práce ve virologické laboratoři; využití virů v biotechnologiích; klasifikace a nomenklatura virů - podrobná charakteristika jednotlivých čeledí virů a jejich medicínsky významných zástupců; charakteristika prionů a onemocnění, jež způsobují.
Literatura
  doporučená literatura
 • King, A.M.Q., Lefkowitz, E., Adams, M. J., Carstens, E. B. (2011). Virus Taxonomy: Ninth Report of the International Comittee on Taxonomy of Viruses, 1338 p.
 • COLLIER, L. H., Paul KELLAM a J. S. OXFORD. Human virology. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2011. xiv, 365. ISBN 9780199570881. info
 • HUBÁLEK, Zdeněk a Ivo RUDOLF. Microbial Zoonoses and Sapronoses. 1. vyd. Dordrecht-Heidelberg-London-New York: Springer, 2011. 457 s. ISBN 978-90-481-9656-2. doi:10.1007/978-90-481-9657-9. URL info
  neurčeno
 • CARTER, John B. a Venetia A. SAUNDERS. Virology : principles and applications. 2nd ed. Chichester: Wiley, 2013. xxix, 364. ISBN 9781119991434. info
 • NORKIN, Leonard C. Virology : molecular biology and pathogenesis. Washington, D.C.: ASM Press, 2010. xxiii, 725. ISBN 9781555814533. info
 • MAHY, B. W. J. A dictionary of virology. 4th ed. Amsterdam: Elsevier, 2009. 510 s. ISBN 9780123737328. info
 • FLINT, S. Jane. Principles of virology. 3rd ed. Washington, DC: ASM Press, 2009. xx, 419. ISBN 9781555814809. info
 • RAJČÁNI, Július a Fedor ČIAMPOR. Lekárska virológia. 1. vyd. Bratislava: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. 574 s. ISBN 8022409111. info
 • ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Třetí inovované vydání. Brno, 2000. 300 s. Díl III. Molekulární biologie virů. ISBN 80-902562-2-8. URL info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky připravené v Microsoft Office PowerPoint a je doprovázená promítáním schémat, ilustrací, fotografií, popřípadě videosekvencí. Studenti jsou průběžně seznamování s novinkami ve virologii.
Metody hodnocení
Výuka je uzavřena písemnou zkouškou formou testových otázek (pro úspěšné ukončení kurzu je stanovena dolní hranice 60% správných odpovědí).
Navazující předměty
Informace učitele
S některými virologickými metodikami se studenti seznamují praktickou formou v rámci cvičení Mikrobiální zoonózy a sapronózy Bi8011c (např. izolace a kultivace virů na buněčných kulturách, sérologická diagnostika virových nákaz, molekulární detekce virové RNA (PCR, Real-time PCR), bezpečnost práce ve virologické laboratoři).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi5420