JASUZ Odborná angličtina - zkouška

Přírodovědecká fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Anna Bízková Doleželová (cvičící)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Anna Bízková Doleželová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
ROCNIK ( 1 ) && TYP_STUDIA ( B ) && ! FORMA ( C ) && ! ROCNIK ( 2 , 3 , 4 ) && (! PROGRAM ( B - UCB ) && ! PROGRAM ( B - UCC ) && ! PROGRAM ( B - UCF ) && ! PROGRAM ( B - UCM ) && ! PROGRAM ( B - UCZ ) && ! PROGRAM ( B - LGM )) && ! NOWANY ( JA001 Odborná angličtina - zkouška )
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 ERR - odborný jazyk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 46 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zkouška prověří, že student je schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B1 ERR - odborný jazyk
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a odborných tématech
hovořit o svém oboru - disponovat základní slovní zásobou svého oboru
ústně shrnout jednoduchý odborný text
klasifikovat, porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, vysvětlit koncepty
Výstupy z učení
Zkouška prověří, že student je schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B1 ERR - odborný jazyk
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a odborných tématech
hovořit o svém oboru - disponovat základní slovní zásobou svého oboru
ústně shrnout jednoduchý odborný text
klasifikovat, porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, definovat
Osnova
  • Písemná část: 1) Test: a) Poslech b) Gramatika c) Tvorba slov d) Rozbor textu
  • 2) Písemné úkoly: email a sdílení zkušenosti
  • Ústní část: Zkouška je zaměřena na prověření komunikačních dovedností v daném oboru. Odehrává se ve dvojicích. Studenti z poznámek hovoří o tématu přiděleného textu a poté o něm stručně diskutují. Texty pokrývají tématu z oboru a používají jazykové funkce.
Literatura
    doporučená literatura
  • de Chazal, Edward. (2013) Oxford EAP B1.
  • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397.
  • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, s. ISBN 9780521675437.
Výukové metody
Písemná a ústní zkouška
Metody hodnocení
písemný test, písemné úkoly a ústní zkouška - 60% správných odpovědí z každé jednotlivé části
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2024/JASUZ