G4121k Kvartérní geologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (přednášející)
Mgr. Andrea Měšťanová (pomocník)
Mgr. Aleš Plichta (pomocník)
Ing. Kristýna Střížová (pomocník)
Hana Válková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 7. 10. 9:00–12:00 Gp,02006, Pá 11. 11. 9:00–16:00 G1,01004, Pá 9. 12. 9:00–10:00 Gp,02006
Předpoklady
! G4121 Kvartérní geologie && ! NOW ( G4121 Kvartérní geologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Souborný přehled aktuálních znalostí týkajících se komplexního studia kvartéru. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Porozumět otázkám vývoje klimatu a projevům klimatických změn v období hranice pliocén/pleistocén a v průběhu pleistocénu až holocénu; orientovat se v oblasti stratigrafie a biostratigrafie pleistocénu a holocénu; rozeznat nejčastější typy kvartérních sedimentů; porozumět významu studia fauny a flóry jako důležitých klimatických indikátorů.
Výstupy z učení
Student bude schopen orientace v otázkách týkajících se klimatického vývoje v kvartéru a jeho odrazu ve složení bioty. Užitím základních kvartérně-geologických metod výzkumu bude schopen rozeznat nejčastější typy kvartérních sedimentů.
Osnova
 • 1. Nejstarší studené výkyvy – příčina pokřídového ochlazení, přehled primárních a doplňkových faktorů ovlivňujících klimatické výkyvy.
 • 2. Přírodní prostředí v kvartéru.
 • 4. Přehled genetických typů kvartérních sedimentů I - Glacigenní, glacifluviální a glacilakustrinní sedimenty, ledovcové tvary reliéfu.
 • 5. Přehled genetických typů kvartérních sedimentů II – Eolické, svahové (koluviální), aluviální, limnické, bažinné a rašelinné sedimenty, jeskynní sedimenty.
 • 6. Periglaciální procesy a tvary reliéfu.
 • 7. Pleistocenní fauna Evropy.
 • 8. Vybrané metody datování kvartérních sedimentů.
 • 9. Biostratigrafie pleistocénu.
 • 10. Přírodní prostředí ve svrchním pleistocénu.
 • 11. Kvartérní sedimenty Moravy a Slezska.
Literatura
  doporučená literatura
 • RŮŽIČKOVÁ, Eliška. Kvartérní klastické sedimenty České republiky :struktury a textury hlavních genetických typů. 1. vyd. Praha: Česká geologická služba, 2003. 68 s., 92. ISBN 80-7075-600-4. info
 • WILSON, R. C. L., S. A. DRURY a J. L. CHAPMAN. The great ice age : climate change and life. 1st ed. London: Routledge, 2000. xiv, 267. ISBN 0415198429. info
  neurčeno
 • LOWE, J. J. a M. J. C. WALKER. Reconstructing quaternary environments. Third edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. xxviii, 53. ISBN 9780131274686. info
 • Encyclopedia of quaternary science. Edited by Scott A. Elias - Cary J. Mock. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2013. lxi, 903. ISBN 9780444594938. info
 • Encyclopedia of quaternary science. Edited by Scott A. Elias - Cary J. Mock. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2013. lxi, 952. ISBN 9780444594921. info
 • Encyclopedia of quaternary science. Edited by Scott A. Elias - Cary J. Mock. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2013. lxi, 928. ISBN 9780444594914. info
 • Encyclopedia of quaternary science. Edited by Scott A. Elias - Cary J. Mock. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2013. lxi, 848. ISBN 9780444594945. info
Výukové metody
Kurs obsahuje teoretické přednášky a terénní exkurze.
Metody hodnocení
Výuka probíhá blokově, závěrečné hodnocení probíhá formou písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/G4121k