G7081k Regionální geologie světa

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 26. 10. 9:00–11:00 G1,01004, Pá 9. 11. 9:00–16:00 G2,02003
Předpoklady
! G7080 Regionální geologie světa && ! G7081 Regionální geologie světa && ! NOW ( G7081 Regionální geologie světa ) && ( (!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenta s hlavními rysy geologické stavby kontinentů, hlavními proterozoickými a fanerozoickými orogenezemi
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit hlavní rysy geologické stavby kontinentů, hlavní proterozoické a fanerozoické orogeneze.
Osnova
 • Principy a terminologie regionální geologie.
 • Hlavní typy zemské kůry, litosférické desky, cyklickost ve vývoji Země.
 • Vývoj a rozdělení oceánské kůry: morfologické jednotky a geologie mořského dna.
 • Úvod do geologie současných oceánů a moří: Pacifik, Atlantik, Indie a Arktida, Karibské moře, Středozemní moře, Mexický záliv a Rudé moře.
 • Regionální geologie kontinentální kůry: typy kontinentální kůry a geologické jednotky kontinentální kůry (štít, orogenní pásy)
 • Geologický vývoj Evropy, Asie a Severní Ameriky
Literatura
 • ZIEGLER, Václav. Geologie světa. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 64 s. ISBN 8024602814. info
 • MÍSAŘ, Zdeněk. Regionální geologie světa. Vyd. 1. 1987: Academia, 1987. 705 s., [2. info
 • GOODWIN, Alan M. Principles of precambrian geology. London: Academic Press, 1996. 327 s. ISBN 0122897706. info
 • MÍSAŘ, Zdeněk. Regionální geologie světa : přehled geologie kontinentů a oceánů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1919. 118 s. info
Výukové metody
Teoretické studium, přednáška
Metody hodnocení
přednášky, zkouška - písemný test
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2018/2019.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/G7081k