G2101k Hydrogeologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Říčka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Chroustová (pomocník)
Garance
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 16. 9. 9:00–12:00 G2,02003, Pá 14. 10. 9:00–13:00 Gp,02006, Pá 4. 11. 9:00–10:00 G2,02003
Předpoklady
! G2101 Hydrogeologie && ! NOW ( G2101 Hydrogeologie ) && NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology ) && NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen pro posluchače bakalářského studijního programu. Hlavní cíle kurzu jsou:
uvedení do problematiky hydrogeologie;
porozumění pórovitosti a propustnosti hornin;
seznámení se s základy proudění podzemní vody;
využití hydrologické bilance;
uvedení do problematiky hydrogeologického výzkumu a vzorkování;
seznámení se s základy kontaminační hydrogeologie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět problematice oběhu podzemních vod;
- porozumět problematice kontaminace podzemních vod;
- zpracovat a analyzovat základní hydrogeologická data;
- interpretovat výstupy základních hydrogeologických metod;
Osnova
 • Historie hydrogeologického poznání
 • terminologie
 • fyzikálněchemické vlastnosti vody; fáze výskytu vody na Zemi; klasifikace podzemních vod
 • oběh vody na Zemi; teorie vzniku podzemních vod; bilance vod
 • pohyb vody horninovým prostředím; propustnost hornin pro vodu; Darcyho filtrační zákon; typy proudění podzemních vod
 • horniny s průlinovou, puklinovou a krasovou porozitou
 • základní metody hydrogeologického průzkumu
 • základní principy a úvod do ochrany podzemních vod
Literatura
 • Candra, J. - Dovoli, M.: Hydrogeologie pro geology. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, Univerzita Karlova, 1964. 225 s.
 • Šilar, Jan: Všeobecná hydrogeologie. 1.vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, Karlova Univerzita, 1983. 177 s.
 • ŠRÁČEK, Ondřej, Miroslav ČERNÍK a Zbyněk VENCELIDES. Applications of geochemical and reactive transport modeling in hydrogeology. 1st ed. Olomouc: Palacký University, 2013. 120 s. ISBN 9788024437811. info
 • SCHWARTZ, F. W. a Hubao ZHANG. Fundamentals of ground water. New York: John Wiley & Sons, 2003. vii, 583. ISBN 0471137855. info
 • ŠRÁČEK, Ondřej a Tomáš KUCHOVSKÝ. Základy hydrogeologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 177 s. ISBN 8021031468. info
 • FETTER, C. W. Applied hydrogeology. 4th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2001. xviii, 598. ISBN 0-13-088239-9. info
 • DOMENICO, P. A. a F. W. SCHWARTZ. Physical and chemical hydrogeology. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1997. xiii, 506. ISBN 0471597627. info
 • HOMOLA, Vladimír a Arnošt GRMELA. Cvičení z hydrogeologie. 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. 264 s. info
 • HOMOLA, Vladimír a Arnošt GRMELA. Geologie kapalin a plynů. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. 179 s., [1. ISBN 80-7078-093-2. info
 • MATTHESS, Georg. Die Beschaffenheit des Grundwassers. 2. überarb. und erw. Aufl. Berlin: Gebrüder Borntraeger, 1990. 498 s. ISBN 3-443-01007-5. info
 • Hydrogeologie. Edited by Hanspeter Jordan - Hans-Jörg Weder. 1. Aufl. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, 1988. 444 s. ISBN 3-342-00205-0. info
 • MATULA, Milan a Ladislav MELIORIS. Úvod do inženierskej geológie a hydrogeológie. 1. vyd. Bratislava: Universita Komenského, 1982. 169 s. info
 • HYNIE, Ota. Hydrogeologie ČSSR. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 562 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, laboratorní cvičení, početní úlohy
Metody hodnocení
Ústní zkouška, při níž je nutné předložit protokoly ze cvičení. V průběhu semestru test.
Navazující předměty
Informace učitele
Část podkladů k výuce včetně grafické dokumentace je k dispozici na CD nebo disketách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/G2101k