G7401 Metody hydrogeologického výzkumu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Adam Říčka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Chroustová (cvičící)
Mgr. Petr Vaníček (cvičící)
Mgr. Bibiána Pasternáková (pomocník)
Garance
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–14:50 G1,01004, Čt 15:00–15:50 G1,01004
Předpoklady
! G7400 Metody hydrogeolog. výzkumu && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
G2101
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen především pro posluchače magisterského studia geologie. Hlavním cílem je podání uceleného přehledu o přístrojové technice používané v hydrogeologickém výzkumu, o metodách měření a vyhodnocování získaných dat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - zpracovat a analyzovat hydrogeologická data;
- interpretovat výstupy hydrogeologických metod;
- aplikovat základní hydrogeologické metody na praktický problém;
- analyzovat vybrané vědecké poznatky v oblasti hydrogeologie;
- navrhnout a vysvětlit vhodnou metodu výzkumu pro hydrogeologické účely.
Osnova
 • Vývoj hydrogeologických měření
 • vlastnosti měřících přístrojů; terminologie; chyby měření; zkoušky a kontrola přístrojů; metodika měření; dokumentace a vyhodnocení dat
 • přístroje na měření hladin, průtoků, teploměry, konduktometry, pH metry, oximetry
 • měřiče tlouštěk vrstev ropných látek
 • přístroje pro atmogeochemická měření
 • přístroje pro přesné stanovení členů bilanční rovnice
 • tepelná konvekce a kondukce
 • vzorkování podzemní vody, půdního vzduchu a hornin
 • vyhodnocení přirozené atenuace kontaminantů
Literatura
  doporučená literatura
 • CLARK, Ian D. Groundwater geochemistry and isotopes. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015. xvii, 438. ISBN 9781466591738. info
 • SCHWARTZ, F. W. a Hubao ZHANG. Fundamentals of ground water. New York: John Wiley & Sons, 2003. vii, 583. ISBN 0471137855. info
 • ŠRÁČEK, Ondřej a Tomáš KUCHOVSKÝ. Základy hydrogeologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 177 s. ISBN 8021031468. info
 • FETTER, C. W. Applied hydrogeology. 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2001. xviii, 598. ISBN 0131226878. info
 • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA a Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s. info
  neurčeno
 • Pelikán, Vladimír: Hydrogeologická měření. Praha: SNTL, 1988. 216 s.
 • PELIKÁN, Vladimír a Vojtěch DOLEŽAL. Metodická pomůcka pro měření hladin, průtoků, teplot a tlouštěk vrstev ropných látek v geologii. Brno: Výzkumný ústav geologického inženýrství, 1984. 241 s. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení s řešením praktických příkladů.
Metody hodnocení
Písemný test, protokoly ze cvičení.
Navazující předměty
Informace učitele
Prezentace k přednáškám, učební texty a protokoly do cvičení s návody na jejich vypracování k dispozici v elektronické verzi na ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v podzimním semestru 2023/2024.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/G7401