G7401 Metody hydrogeologického výzkumu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2003
Rozsah
3/1. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Předpoklady
! G7400 Metody hydrogeolog. výzkumu
G2100
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen především pro posluchače magisterského studia geologie. Hlavním cílem je podání uceleného přehledu o přístrojové technice používané v hydrogeologickém výzkumu, o metodách měření a vyhodnocování získaných dat.
Osnova
 • Vývoj hydrogeologických měření
 • vlastnosti měřících přístrojů; terminologie; chyby měření; zkoušky a kontrola přístrojů; metodika měření; dokumentace a vyhodnocení dat
 • přístroje na měření hladin, průtoků, teploměry, konduktometry, pH metry, oximetry
 • měřiče tlouštěk vrstev ropných látek
 • přístroje pro atmogeochemická měření
 • přístroje pro přesné stanovení členů bilanční rovnice
 • polní laboratoře
 • vzorkování podzemní vody, půdního vzduchu a hornin
 • komplexní měření
Literatura
 • Pelikán, Vladimír: Hydrogeologická měření. Praha: SNTL, 1988. 216 s.
 • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA a Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s. info
 • PELIKÁN, Vladimír a Vojtěch DOLEŽAL. Metodická pomůcka pro měření hladin, průtoků, teplot a tlouštěk vrstev ropných látek v geologii. Brno: Výzkumný ústav geologického inženýrství, 1984. 241 s. info
Metody hodnocení
Ústní zkouška, při níž je nutné předložit výsledky prací ze cičení.
Navazující předměty
Informace učitele
Část podkladů je k dispozici na CD nebo disketách.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.