G7401 Metody hydrogeologického výzkumu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
3/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Rozvrh
Po 11:00–13:50 G1,01004, Po 14:00–14:50 G1,01004
Předpoklady
! G7400 Metody hydrogeolog. výzkumu && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
G2100
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 58 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen především pro posluchače magisterského studia geologie. Hlavním cílem je podání uceleného přehledu o přístrojové technice používané v hydrogeologickém výzkumu, o metodách měření a vyhodnocování získaných dat.
Osnova
 • Vývoj hydrogeologických měření
 • vlastnosti měřících přístrojů; terminologie; chyby měření; zkoušky a kontrola přístrojů; metodika měření; dokumentace a vyhodnocení dat
 • přístroje na měření hladin, průtoků, teploměry, konduktometry, pH metry, oximetry
 • měřiče tlouštěk vrstev ropných látek
 • přístroje pro atmogeochemická měření
 • přístroje pro přesné stanovení členů bilanční rovnice
 • polní laboratoře
 • vzorkování podzemní vody, půdního vzduchu a hornin
 • komplexní měření
Literatura
 • Pelikán, Vladimír: Hydrogeologická měření. Praha: SNTL, 1988. 216 s.
 • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA a Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s. info
 • PELIKÁN, Vladimír a Vojtěch DOLEŽAL. Metodická pomůcka pro měření hladin, průtoků, teplot a tlouštěk vrstev ropných látek v geologii. Brno: Výzkumný ústav geologického inženýrství, 1984. 241 s. info
Metody hodnocení
Ústní zkouška, při níž je nutné předložit výsledky prací ze cičení.
Navazující předměty
Informace učitele
Část podkladů je k dispozici na CD nebo disketách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka proběhne v podzimním semestru akademického roku 2009/2010.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.