G2101 Hydrogeologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Říčka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vaníček (cvičící)
Mgr. Kateřina Chroustová (pomocník)
Mgr. Bibiána Pasternáková (pomocník)
Garance
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:50 G2,02003, Út 14:00–15:50 G2,02003
Předpoklady
! G2101k Hydrogeologie && ! NOW ( G2101k Hydrogeologie ) && ( (!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 78 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/78, pouze zareg.: 0/78, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/78
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen pro posluchače bakalářského studijního programu. Hlavní cíle kurzu jsou:
uvedení do problematiky hydrogeologie;
porozumění pórovitosti a propustnosti hornin;
seznámení se s základy proudění podzemní vody;
využití hydrologické bilance;
uvedení do problematiky hydrogeologického výzkumu a vzorkování;
seznámení se s základy kontaminační hydrogeologie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět problematice oběhu podzemních vod;
- porozumět problematice kontaminace podzemních vod;
- zpracovat a analyzovat základní hydrogeologická data;
- interpretovat výstupy základních hydrogeologických metod;
Osnova
 • Historie hydrogeologického poznání
 • terminologie
 • fyzikálněchemické vlastnosti vody; fáze výskytu vody na Zemi; klasifikace podzemních vod
 • oběh vody na Zemi; teorie vzniku podzemních vod; bilance vod
 • pohyb vody horninovým prostředím; propustnost hornin pro vodu; Darcyho filtrační zákon; typy proudění podzemních vod
 • horniny s průlinovou, puklinovou a krasovou porozitou
 • základní metody hydrogeologického průzkumu
 • základní principy a úvod do ochrany podzemních vod
Literatura
  povinná literatura
 • ŠRÁČEK, Ondřej a Tomáš KUCHOVSKÝ. Základy hydrogeologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 177 s. ISBN 8021031468. info
 • SCHWARTZ, F. W. a Hubao ZHANG. Fundamentals of ground water. New York: John Wiley & Sons, 2003. vii, 583. ISBN 0471137855. info
 • KRÁSNÝ, Jiří. Podzemní vody České republiky : regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod. Vyd. 1. Praha: Česká geologická služba, 2012. 1143 s. ISBN 9788070757970. info
  doporučená literatura
 • Candra, J. - Dovoli, M.: Hydrogeologie pro geology. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, Univerzita Karlova, 1964. 225 s.
 • Šilar, Jan: Všeobecná hydrogeologie. 1.vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, Karlova Univerzita, 1983. 177 s.
 • FETTER, C. W. Applied hydrogeology. 4th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2001. xviii, 598. ISBN 0-13-088239-9. info
 • DOMENICO, P. A. a F. W. SCHWARTZ. Physical and chemical hydrogeology. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1997. xiii, 506. ISBN 0471597627. info
 • HOMOLA, Vladimír a Arnošt GRMELA. Cvičení z hydrogeologie. 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. 264 s. info
 • HOMOLA, Vladimír a Arnošt GRMELA. Geologie kapalin a plynů. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. 179 s., [1. ISBN 80-7078-093-2. info
 • MATTHESS, Georg. Die Beschaffenheit des Grundwassers. 2. überarb. und erw. Aufl. Berlin: Gebrüder Borntraeger, 1990. 498 s. ISBN 3-443-01007-5. info
 • Hydrogeologie. Edited by Hanspeter Jordan - Hans-Jörg Weder. 1. Aufl. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, 1988. 444 s. ISBN 3-342-00205-0. info
 • MATULA, Milan a Ladislav MELIORIS. Úvod do inženierskej geológie a hydrogeológie. 1. vyd. Bratislava: Universita Komenského, 1982. 169 s. info
 • HYNIE, Ota. Hydrogeologie ČSSR. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 562 s. info
  neurčeno
 • ŠRÁČEK, Ondřej, Miroslav ČERNÍK a Zbyněk VENCELIDES. Applications of geochemical and reactive transport modeling in hydrogeology. 1st ed. Olomouc: Palacký University, 2013. 120 s. ISBN 9788024437811. info
Výukové metody
teoretická příprava, laboratorní cvičení, početní úlohy
Metody hodnocení
Ústní zkouška, při níž je nutné předložit protokoly ze cvičení. V průběhu semestru test.
Navazující předměty
Informace učitele
Podklady k výuce (prezentace k přednáškám a protokoly do cvičení s návody na vypracování) k dispozici v elektronické verzi na ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/G2101