G6301 Základy podzemní hydrauliky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Říčka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G6300 Hydraulika podzemních vod &&( G2101k Hydrogeologie || G2101 Hydrogeologie )
G2101
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen pro posluchače magisterského programu geologie. Jeho cílem je naučit se vyhodnocovat hydraulické parametry zvodněných hornin a pracovat s metodami vyhodnocení hydraulických parametrů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by student měl vědět, jak určit hydraulické parametry kolektorů a měl by umět stanovit jejich hydraulické parametry.
Osnova
 • Porozita horninového prostředí
 • Pohyb podzemní vody; proudění v saturované a nesaturované zóně; proudění v systému více fluid
 • Proudění v prostředí s průlinovou, puklinovou a krasovou porozitou
 • Ustálené a neustálené proudění; Darcyho zákon
 • Koeficient filtrace a metody jeho stanovení
 • Transmisivita a storativita
 • Čerpací a stoupacé zkoušky; vsakovací zkoušky
 • Theisova metoda, Cooper-Jacobova metoda, Neumanova metoda, Hvorslevova metoda, Theisova a Jacobova metoda vyhodnocení stoupací zkoušky
 • Okrajové podmínky proudění podzemní vody; druhy a metody stanovení
 • Úvod do modelování proudění podzemní vody
Literatura
  povinná literatura
 • JETEL, Ján. Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve vrtech. Vyd. 1. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1982. 246 s. info
  doporučená literatura
 • Bujok, Petr: Podzemní hydraulika I. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola Báňská, 1989. 120 s.
 • BUJOK, Petr a Arnošt GRMELA. Hydrodynamické zkoušky a výzkum sond. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1993. 125 s. ISBN 80-7078-144-0. info
  neurčeno
 • Mucha, Igor - Sestakov, V. M.: Hydraulika podzemní vody. 1. vyd. Praha: ALFA SNTL, 1987. 250 s.
 • DUBA, Dušan. Hydrológia podzemných vôd. 1. vyd. Bratislava: Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1968. 349 s. info
 • DUBA, Dušan, Igor MUCHA a Ján JETEL. Hydraulika podzemných vôd hlbokých geologických štruktúr. Vyd. 1. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1967. 120 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, cvičení s praktickými příklady výpočtů
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test s teorií a početními příklady.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2019/2020.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020.