G6301 Základy podzemní hydrauliky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Říčka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Chroustová (cvičící)
Mgr. Bibiána Pasternáková (cvičící)
Mgr. Petr Vaníček (cvičící)
Garance
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 8:00–8:50 G2,02003, St 9:00–9:50 G2,02003
Předpoklady
! G6300 Hydraulika podzemních vod &&( G2101k Hydrogeologie || G2101 Hydrogeologie )
G2101
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen pro posluchače magisterského programu geologie. Jeho cílem je naučit se vyhodnocovat hydraulické parametry zvodněných hornin a pracovat s metodami vyhodnocení hydraulických parametrů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by student měl vědět, jak určit hydraulické parametry kolektorů a měl by umět stanovit jejich hydraulické parametry.
Osnova
 • Porozita horninového prostředí
 • Pohyb podzemní vody; proudění v saturované a nesaturované zóně; proudění v systému více fluid
 • Proudění v prostředí s průlinovou, puklinovou a krasovou porozitou
 • Ustálené a neustálené proudění; Darcyho zákon
 • Koeficient filtrace a metody jeho stanovení
 • Transmisivita a storativita
 • Čerpací a stoupacé zkoušky; vsakovací zkoušky
 • Theisova metoda, Cooper-Jacobova metoda, Neumanova metoda, Hvorslevova metoda, Theisova a Jacobova metoda vyhodnocení stoupací zkoušky
 • Okrajové podmínky proudění podzemní vody; druhy a metody stanovení
 • Úvod do modelování proudění podzemní vody
Literatura
  doporučená literatura
 • Bujok, Petr: Podzemní hydraulika I. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola Báňská, 1989. 120 s.
 • BEAR, Jacob a A. H.-D CHENG. Modeling groundwater flow and contaminant transport. London: Springer, 2010. xxi, 834. ISBN 9781402066818. info
 • Aquifer characterization. Edited by John S. Bridge - David W. Hyndman. Tulsa, Okla.: SEPM (Society for Sedimentary Geology), 2004. 172 s. ISBN 1565761073. info
 • MOENCH, Allen F. Estimation of hydraulic parameters from an unconfined aquifer test conducted in a glacial outwash deposit, Cape Cod, Massachusetts. Denver: U.S. Department of the Interior, 2001. vii, 69. ISBN 0607950323. info
 • BUJOK, Petr a Arnošt GRMELA. Hydrodynamické zkoušky a výzkum sond. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1993. 125 s. ISBN 80-7078-144-0. info
 • JETEL, Ján. Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve vrtech. Vyd. 1. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1982. 246 s. info
  neurčeno
 • Mucha, Igor - Sestakov, V. M.: Hydraulika podzemní vody. 1. vyd. Praha: ALFA SNTL, 1987. 250 s.
 • ANDERSON, Mary P., William W. WOESSNER a R. J. HUNT. Applied groundwater modeling : simulation of flow and advective transport. Second edition. Amsterdam: Elsevier, 2015. lxi, 564. ISBN 9780120581030. info
 • DUBA, Dušan. Hydrológia podzemných vôd. 1. vyd. Bratislava: Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1968. 349 s. info
 • DUBA, Dušan, Igor MUCHA a Ján JETEL. Hydraulika podzemných vôd hlbokých geologických štruktúr. Vyd. 1. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1967. 120 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, cvičení s praktickými příklady výpočtů
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test s teorií a početními příklady.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2019/2020.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2022/G6301