G4221 Kurz geologického a hydrogeologického mapování

Přírodovědecká fakulta
jaro 2006
Rozsah
19D. 9 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (cvičící)
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (cvičící)
RNDr. Jiří Rez, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Předpoklady
! G4220 Kurz geologického mapování &&( G3080 Metody geologického výzkumu I || G3081 Metody praktické geologie )
Základním předpokladem je absolvování předmětu Metody praktické geologie a mapování, bez znalostí z tohoto předmětu rozhodně nelze kurz úspěšně zvládnout (zásady mapování, sestavení zprávy, vyhodnocení kompasových dat atd.). Předpokládají se dále znalosti z poznávání horninotvorných minerálů a hornin (základní znalosti z předmětu Petrologie) a určování hlavních strukturních prvků (Strukturní geologie a geotektonika).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praktické provedení mapování na zvoleném území
Osnova
  • Rekognoskační tůrování.
  • Příčné tůrování.
  • Podélné tůrování.
  • Zhotovení čistopisné mapy a zprávy.
  • Obhajoba výsledků.
Literatura
  • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s. info
  • HÁJEK, Josef. Metody geologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 192 s. info
  • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA a Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s. info
Metody hodnocení
Obhajoba závěrečné zprávy.
Informace učitele
Kurz se v akademickém roce 2003/2004 koná od pondělí 10. 5. do pátku 28. 5. v okolí Chotěboře. Vzhledem k charakteru výuky se nelze během kurzu uvolnit z výuky, proto si na tyto dny neplánujte sportovní utkání, umělecká vystoupení ani svatby. Další pokyny k předmětu budou podávány při výuce Metod praktické geologie.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.