M7541 Základy využití počítačů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2005
Rozsah
1/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Roman Plch, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Karel Šrot, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Roman Plch, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Roman Plch, Ph.D.
Rozvrh
St 12:00–12:50 N21
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M7541/01: St 8:00–9:50 M3,04005 - dříve Janáčkovo nám. 2a, R. Plch
M7541/02: St 14:00–15:50 M3,04005 - dříve Janáčkovo nám. 2a, K. Šrot
M7541/03: Čt 15:00–16:50 M3,04005 - dříve Janáčkovo nám. 2a, P. Kříž
Předpoklady
! PROGRAM ( B - IN ) && ! PROGRAM ( B - AP ) && ! PROGRAM ( N - IN ) && ! PROGRAM ( N - AP ) && ! PROGRAM ( B - IO )
Predpokládá se základní znalost práce s PC (Windows, Office)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 66 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/66, pouze zareg.: 0/66, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/66
Jiné omezení: Předmět není určen pro posluchače kombinací s výpočetní technikou.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se naučí základum práce v prostředí počítačové učebny sekce matematika a základům operačního systému Linux. Dále se naučí efektivně využívat služeb sítě Internet. Závěr je pak věnován jazyku HTML a úvodu do tvorby WWW stránek.
Osnova
  • Počítačové sítě. Základní pojmy. Počítačová síť Internet. Protokoly TCP/IP. IP adresa. Základy operačního systému UNIX. Elektronická pošta, elektronické diskusní skupiny se vztahem k matematice. Služba Telnet, SSH. Služba FTP. Vyhledávání v FTP (Parker, Archie). Usenet News. World Wide Web (Netscape). Vyhledávání v prostředí WWW (Google). Jazyk HTML, tvorba WWW stránek.
Literatura
  • BRANDEJS, Michal. UNIX - Linux : praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 340 s. ISBN 8071691704. info
  • WELSH, Matt a Lar KAUFMAN. Používáme Linux. 2. vyd. Brno: Computer Press, 1997. xxi, 612. ISBN 8072260014. info
  • DEMEL, Jiří. Internet pro začátečníka. 1. vyd. Praha: NEKLAN, 1995. 79 s. ISBN 80-901718-0-X. info
  • VRABEC, Vladimír a Aleš ČEPEK. Internet :-) CZ : průvodce českého uživatele. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. 210 s. ISBN 8071692298. info
  • SATRAPA, Pavel. World-Wide Web pro čtenáře, autory a misionáře. Liberec: Neokortex, 1996. 317 s. info
  • PLCH, Roman. Internet pro učitele matematiky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1997. 44 s. ISBN 80-7196-090-X. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:M7541!
Metody hodnocení
Přednáška 1h (s projekcí počítačového výstupu), cvičení 2h v počítačové učebně. Zápočtový test - řešení zadaných úkolů na počítači.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.math.muni.cz/~zriha/vyuka
Požadavky na úspěšné ukončení předmětu: Praktické zvládnutí probíraných témat na počítači - splnění všech zadaných úkolů na cvičení ve stanoveném termínu (nejpozději 14 dní od zadání úkolu). K zápočtu je nutné napsat 2 kontrolní testy a získat minimálně 60% možných bodů z každého testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
V materiálech k akreditaci je předmět uveden až šestém semestru. Vzhledem k návaznosti předmětu M5751, který je doporučen v šestém semestru, jsme M7541 zařadili již do čtvrtého semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2008 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010.