PB001 Úvod do informačních technologií

Fakulta informatiky
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Lukáš Ručka (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
! PB002 Základy IT && ! NOW ( PB002 Základy IT )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentovi základní orientaci v oblasti informačních technologií. Přednáška stručně uvádí nejen technické a programové vybavení současných počítačů, ale klade důraz i na etické a sociální rozměry IT.
Absolvent bude schopen pochopit fungování jednoduchých počítačových systémů.
Absolvent bude dále schopen pochopit a vysvětlit souvislosti a vztahy mezi jednotlivými komponentami složitějších počítačových systémů.
Absolvent bude rovněž schopen analyzovat a vysvětlit chování operačních systémů, počítačových sítí apod. z uživatelského pohledu.
Absolvent bude schopen zhodnotit etické důsledky své vlastní práce.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu student získá základní orientaci v počítačových a informačních technologiích a jejich návrhu. Konkrétně bude znát základní principy konstrukce počítačů a počítačových systémů, seznámí se s principy programování a základními konstrukty, jako je přerušení, synchronizace, vstup_výstup. Bude znát základy konstrukce operačních systémů jako příkladů velkých programových systémů, bude seznámen s API.
Získá rovněž základní přehled a orientaci v počítačových sítích a počítačové grafice.
Absolvent rovněž získá základní orientaci v etických a profesních souvislostech a bude se schopen vyjádřit ke společenským dopadům informatiky.
Osnova
 • Počítačové a komunikační systémy, role komponent (architektura, operační systémy, počítačové sítě), aplikace.
 • Sociální a etický rozměr IT.
 • Počítačové architektury, zobrazení dat v počítači, von Neumannův model, principy organizace počítače.
 • Role operačních systémů (OS), historie vývoje, funkcionalita typického soudobého OS.
 • Otázky návrhu, efektivita, robustnost, flexibilita, kompatibilita, ...
 • Vliv požadavků bezpečnosti, sítí, grafických rozhraní, ...
 • Struktura OS (monolitický, vrstvený, modulární, mikro-kernel).
 • Abstrakce, procesy, zdroje, aplikační programová rozhraní.
 • Periferie, jejich správa, ovladače.
 • Ochrana, systémový a uživatelský prostor, kernel.
 • Sítě, historie sítí a Internetu, základní síťové architektury, distribuované systémy.
 • Protokoly, multimediální systémy, distribuované výpočty, mobilní a bezdrátové počítání.
 • Základy interakce člověka s počítačem, grafické systémy.
 • Sociální kontext IT, Informační společnost a Nová ekonomika.
 • Internet, růst, řízení, mezinárodní implikace.
 • Profesní a etická odpovědnost, základní zákony (ochrana osobních dat, digitální podpis, ...). Etické kódy, role profesních organizací. "Acceptable use policy" organizací.
Literatura
 • KAIN, Richard Y. Advanced computer architecture :a systems design approach. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1996. xvii, 907. ISBN 0-13-007741-0. info
 • SINGHAL, Mukesh, Yoshiaki SHIRAI a Niranjan G. SHIVARATRI. Advanced concepts in operating systems : distributed, database, and multiprocessor operating systems. New York: McGraw-Hill, 1994. xxii, 522. ISBN 0-07-057572-X. info
 • PETERSON, Larry L. a Bruce S. DAVIE. Computer networks :a systems approach. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1996. xxiii, 552. ISBN 1-55860-368-9. info
 • J. Kurose, K. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Addison-Wesley, 2000
 • HWANG, Kai a Faye A. BRIGGS. Computer Architecture and Parallel Processing. New York: McGraw-Hill, 1984. 846 s. ISBN 0070315566. info
Výukové metody
Přednáška, bez cvičení a domácích úkolů
Metody hodnocení
Žádné průběžně klasifikované domácí úkoly či cvičení. Pouze písemná zkouška v průběhu zkouškového období (12 dotazů-oblastí s bodovým hodnocením 150 bodů; zkouška trvá 90 minut)
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.