PB001 Úvod do informačních technologií

Fakulta informatiky
podzim 2008
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (přednášející)
RNDr. David Antoš, Ph.D. (náhr. zkoušející)
RNDr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 16:00–17:50 D1, Út 16:00–17:50 D3, Út 16:00–17:50 D2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentovi základní orientaci v oblasti informačních technologií. Přednáška stručně uvádí nejen technické a programové vybavení současných počítačů, ale klade důraz i na etické a sociální rozměry IT. Přednáška seznámí studenta se základy počítačových architektur, operačních systémů, počítačových sítí a počítačové grafiky, ukáže na vzájemnou souvislost jednotlivých částí a připraví tak studenta na jejich hlubší studium. Poslední část přednášky je věnována přerůstání IT do společnosti a sociální odpovědnosti profesionálů.
Osnova
 • Počítačové a komunikační systémy, role komponent (architektura, operační systémy, počítačové sítě), aplikace.
 • Sociální a etický rozměr IT.
 • Počítačové architektury, zobrazení dat v počítači, von Neumannův model, principy organizace počítače.
 • Role operačních systémů (OS), historie vývoje, funkcionalita typického soudobého OS.
 • Otázky návrhu, efektivita, robustnost, flexibilita, kompatibilita, ...
 • Vliv požadavků bezpečnosti, sítí, grafických rozhraní, ...
 • Struktura OS (monolitický, vrstvený, modulární, mikro-kernel).
 • Abstrakce, procesy, zdroje, aplikační programová rozhraní.
 • Periferie, jejich správa, ovladače.
 • Ochrana, systémový a uživatelský prostor, kernel.
 • Sítě, historie sítí a Internetu, základní síťové architektury, distribuované systémy.
 • Protokoly, multimediální systémy, distribuované výpočty, mobilní a bezdrátové počítání.
 • Základy interakce člověka s počítačem, grafické systémy.
 • Sociální kontext IT, Informační společnost a Nová ekonomika.
 • Internet, růst, řízení, mezinárodní implikace.
 • Profesní a etická odpovědnost, základní zákony (ochrana osobních dat, digitální podpis, ...). Etické kódy, role profesních organizací. "Acceptable use policy" organizací.
Literatura
 • KAIN, Richard Y. Advanced computer architecture :a systems design approach. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1996. xvii, 907. ISBN 0-13-007741-0. info
 • SINGHAL, Mukesh, Yoshiaki SHIRAI a Niranjan G. SHIVARATRI. Advanced concepts in operating systems : distributed, database, and multiprocessor operating systems. New York: McGraw-Hill, 1994. xxii, 522. ISBN 0-07-057572-X. info
 • PETERSON, Larry L. a Bruce S. DAVIE. Computer networks :a systems approach. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1996. xxiii, 552. ISBN 1-55860-368-9. info
 • J. Kurose, K. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Addison-Wesley, 2000
 • HWANG, Kai a Faye A. BRIGGS. Computer Architecture and Parallel Processing. New York: McGraw-Hill, 1984. 846 s. ISBN 0070315566. info
Metody hodnocení
Klasická přednáška, bez průběžných domácích úkolů či cvičení. Pouze písemná zkouška v průběhu zkouškového období (16 dotazů-oblastí s bodových hodnocením 200 bodů)
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.