PA160 Počítačové sítě a jejich aplikace II

Fakulta informatiky
jaro 2006
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 D2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenta na jedné straně s principy nových generací Internetových protokolů a na straně druhé ukázat přerůstání původně síťových služeb do vyšších, aplikačně orientovaných vrstev. Síťě jsou prezentovány jako základní stavební kámen (rozsáhlých) distribuovaných systémů, s principy jejichž funkce, návrhu a realizace je student rovněž seznámen. Závěr přednášky pak představuje stručný úvod do mobilních systémů.
Osnova
 • Pokročilé transportní protokoly, IPv6. Principy, adresace, multicast, anycast. Srovnání IPv4 a IPv6, ICMPv6. Bezpečnost, IPsec, správa sítí. DNS v IPv6. Podpora aplikací.
 • Distribuované aplikace: Protokoly aplikační vrstvy, RPC, adresářové služby. Principy distribuovaných objektů, COM, DCOM, CORBA, lightweight distribuované objekty.
 • Čas, synchronizace a koordinace, replikace, sdílené a distribuované transakce. Middleware, PKI.
 • Distribuované systémy, rozdělení a alokace distribuovaných úloh, rozdělení zátěže (statické, dynamické). Odolnost proti výpadků, obnovení. Jazyky a nástroje pro tvorbu distribuovaných systémů.
 • Výpočetní, informační a znalostní GRIDy, rozsáhlé aplikace.
 • Úvod do mobilního a bezdrátového počítání, speciální rysy, adaptace na mobilitu, virtualizace dat, programová podpora mobility.
Literatura
 • PETERSON, Larry L. a Bruce S. DAVIE. Computer networks :a systems approach. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1996. xxiii, 552. ISBN 1-55860-368-9. info
 • MILLER, Mark J. Implementing IPv6 :migrating to the next generation internet protocols. New York: M & T Books, 1998. xxviii, 46. ISBN 1-55851-579-8. info
 • EL-REWINI, Hesham a T. G. LEWIS. Distributed and parallel computing. Greenwich, Conn.: Manning, 1998. xxii, 447. ISBN 0-13-795592-8. info
 • LU, Guojun. Communication and computing for distributed multimedia systems. Boston: Artech House, 1996. xiv, 394 s. ISBN 0-89006-884-4. info
 • FERGUSON, Paul a Geoff HUSTON. Quality of service : delivering QoS on the Internet and in corporate networks. New York: Wiley Computer Publishing, 1998. xxi, 266. ISBN 0471243582. info
Metody hodnocení
Klasická přednáška, bez průběžných domácích úkolů či cvičení.Pouze písemná zkouška v průběhu zkouškového období (cca 15 příkladů s bodových hodnocením kolem 150 bodů).
Informace učitele
http://is.muni.cz/el/1433/jaro2006/PA160/um/pa160.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.