ZE_BP Bakalářská práce

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace, prezentace na BP dni - 3 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
Mgr. Štěpán Horký (cvičící)
RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Nikola Koktavá (cvičící)
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Veronika Korvasová (cvičící)
Mgr. Jozef Lopuch (cvičící)
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vendula Mašterová (cvičící)
Mgr. Bc. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tadeáš Muzikant (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Denisa Simerská (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZE_BP/01: Pá 4. 11. 9:00–12:50 učebna 5a, E. Hofmann, J. Jakubínský, P. Knecht, J. Kolejka, D. Mísařová, H. Pokorná, H. Svobodová
Předpoklady
ZE_BPp Bakalářská práce - Projekt
Předpokladem pro zapsání předmětu je absolvování předmětu Bakalářská práce - Projekt.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je vést studenty k vypracování a obhájení dílčích výsledků bakalářské práce, k provedení vlastního výzkumu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- plánovat a realizovat odbornou práci v oboru geografie;
- dodržovat zásady psaní odborné práce;
- prezentovat dílčí výsledky svého výzkumu.
Osnova
 • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Předpokládá se, že student: - pracuje na BP dle časového harmonogramu, který si stanovil;
 • - získá dílčí data;
 • - prezentuje dílčí výsledky svého výzkumu.
Literatura
  povinná literatura
 • Pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV)
 • Standard pro realizaci závěrečných prací v oboru Pedagogické asistentství zeměpisu (Bc.), Učitelství zeměpisu (N-Mgr.) a Zeměpis pro základní školy (CŽV). Brno: Katedra geografie PdF, 2016.
  doporučená literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 407 s. ISBN 9788026202196. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012, 734 s. ISBN 9788026202004. info
Výukové metody
samostatná práce, konzultace
Metody hodnocení
Student během semestru prokáže orientaci ve zvolené problematice, získá a zpracuje dílčí data. Dílčí výsledky prezentuje na bakalářském dni. Zápočet uděluje každý vedoucí bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět si volí student zpracovávající bakalářskou práci ze zeměpisu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.