ZE_BP Bakalářská práce

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace, prezentace na BP dni - 3 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Korvasová (cvičící)
Mgr. Jozef Lopuch (cvičící)
Mgr. Vendula Mašterová (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tadeáš Muzikant (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 22. 4. 13:00–16:50 učebna 5a
Předpoklady
ZE_BPp Bakalářská práce - Projekt
Předpokladem pro zapsání předmětu je absolvování předmětu Bakalářská práce - Projekt
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je vést studenty k vypracování a obhájení dílčích výsledků bakalářské práce, k provedení vlastního výzkumu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student porozumí pokročilejším metodám vědecké práce a různým přístupům ve statistickém hodnocení dat.
Osnova
 • 1. Pokročilé metody vědecké práce;
 • 2. Statistické hodnocení dat;
Literatura
  povinná literatura
 • Standard pro realizaci závěrečných prací v oboru Pedagogické asistentství zeměpisu (Bc.), Učitelství zeměpisu (N-Mgr.) a Zeměpis pro základní školy (CŽV). Brno: Katedra geografie PdF, 2016.
 • Pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV)
  doporučená literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
  neurčeno
 • VOŽENÍLEK, Vít. Diplomové práce z geoinformatiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 61 s. ISBN 8024404699. info
Výukové metody
domácí práce, diskuze, prezentace na bakalářském dni
Metody hodnocení
úvodní přednášky, konzultace, prezentace výsledků práce na bakalářském dni
Informace učitele
Prezentace dosažených výsledků na Bakalářském dni je povinná a nezastupitelná. Bez splnění těchto povinností nebude udělen zápočet. Zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět si volí student zpracovávající bakalářskou práci ze zeměpisu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.