d4106 Příprava disertační práce 6

Fakulta sportovních studií
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 30 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Stanisław Henryk Czyż, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
d4105 Příprava dis. p. 5
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava disertační práce 6: závěrečná redakce disertační práce, konzultace se školitelem a příprava k obhajobě.
Výstupy z učení
Student dokončí disertační práci a připraví se k její obhajobě.
Osnova
  • Příprava disertační práce 6: závěrečná redakce disertační práce, konzultace se školitelem a příprava k obhajobě.
Literatura
  • Irelevantní.
Výukové metody
Konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet (za splnění výstupů).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.