p952 Tělesná výchova - Žonglování

Fakulta sportovních studií
podzim 2017
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D. (cvičící)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
p952/01: St 20. 9. 13:00–14:30 E34/118 - pohybová tělocvična, St 27. 9. 13:00–14:30 E34/118 - pohybová tělocvična, St 4. 10. 13:00–14:30 E34/118 - pohybová tělocvična, St 11. 10. 13:00–14:30 E34/118 - pohybová tělocvična, St 18. 10. 13:00–14:30 E34/118 - pohybová tělocvična, St 25. 10. 13:00–14:30 E34/118 - pohybová tělocvična, St 1. 11. 13:00–14:30 E34/118 - pohybová tělocvična, St 8. 11. 13:00–14:30 E34/118 - pohybová tělocvična, St 15. 11. 13:00–14:30 E34/118 - pohybová tělocvična, St 22. 11. 13:00–14:30 E34/118 - pohybová tělocvična, St 29. 11. 13:00–14:30 E34/118 - pohybová tělocvična, St 6. 12. 13:00–14:30 E34/118 - pohybová tělocvična, D. Heiland Trávníková
Předpoklady
POV_TV
Předmět se vypisuje jen v rámci povinné TV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky:
- zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně
- ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám
- podpora zdravého životního stylu studentů

Předmět je zaměřen na rozvoj žonglérsko-pohybových dovedností.
Žonglování je kreativní pohybová aktivita, která nespočívá pouze v nácviku a drilu techniky, ale umožňuje též rozvoj nových pohybových zkušeností a dovedností. Vedle duševní stránky rozvíjíme žonglérskými pohybovými aktivitami smysl pro rytmus, návyky ke správnému držení těla, nervosvalovou koordinaci, rovnováhu, obratnost a prostorovou orientaci.
Dále je žonglování činností zlepšující koordinaci, soustředění, a rozvoj vztahů mezi mozkovými hemisférami. V neposlední řadě tato aktivita rozvíjí potřebu prezentovat své vlastní objevené artistické prvky publiku, a podporuje tím schopnost samostatného a sebevědomého vystupování.
Osnova
  • - seznámení se základními žonglérskými pomůckami (míčky, kužely, šátky, talíře, diabolo, kruhy, ďábelské hůlky)
  • - nácvik žonglérské techniky se třemi (dle individuálních schopností i s více) míčky včetně základních triků
  • - žonglování ve dvojici, ve skupině
  • - propojení žonglování s pohybem
  • - práce s žonglérskou pomůckou, netradiční uchopení žonglérské pomůcky
  • - prezentace žonglérsko-pohybových dovedností
Literatura
  • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Žonglování. 2008. vyd. FSpS MU Brno: Fakulta sportovních studií, 2008. ISBN 978-80-210-4587-3. info
  • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Výzkum vlivu žonglování a dalších psychomotorických aktivit na rozvoj osobnosti adolescentů s poruchami pozornosti, chování a hyperaktivitou. In 2. mezinárodní studentská vědecká konference, FSpS Brno. 2007. vyd. Brno, FSpS: Fakulta sportovních studií, 2007. s. 121-124. info
  • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Lucie BRŮŽKOVÁ. Žonglování a jiné psychomotorické aktivity a jejich pozitivní vliv na rozvoj schopností člověka. In Mezinárodní konference „Výchova ke zdraví a kvalita života“. České Budějovice: Jihočeská Univerzita České Budějovice, 2007. 4 s. ISBN 978-80-7040-993-0. info
  • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Celouniverzitní dílna žonglování. 2007. URL info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
Požadavky k absolvování předmětu:
1) Aktivní účast v seminářích (možnost MAX 3 neomluvených absencí)
2) Zápočtový výstup - předvedení žonglérského výstupu obsahujícího min. 3 žonglérské triky se třemi míčky. Možno předvést jednotlivě či ve dvojicích, případně v menších skupinách. Kromě míčků mohou být využity i další žonglérské pomůcky. Doporučuji využít vhodný hudební doprovod.
Informace učitele
Pro bližší informace o žonglování doporučuji skripta: Dagmar Trávníková. Žonglování. Brno: FSpS, MU.2008.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.