CH6006 Učitelská praxe 3

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/2.5. 30 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blanka Klimovič (přednášející)
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (přednášející)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je upevňování a rozšiřování profesních kompetencí osvojovaných studentem v rámci Učitelské praxe 1 a Učitelské praxe 2. Student hlouběji porozumí tomu, co obnáší každodenní práce učitele a stávat se postupně více autonomní. V rámci předmětu má student možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. Praxe probíhá ve dvou blocích po šesti hodinách, tedy dva dny strávené přímo ve škole. Další čas student tráví přípravou vlastní výuky a zpracováním úkolů zadaných cvičným učitelem či ředitelem školy. Výstupy z učení: Po absolvování předmětu student: • identifikuje své silné a slabé stránky v roli učitele, • zhodnotí vlastní vývoj v roli učitele, • plánuje, realizuje a reflektuje vlastní výuku v součinnosti s dalšími povinnostmi učitele • dokáže reflektovat klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci • na základě reflexe vlastní hodiny vytváří alterace, které využívá ve výuce.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: • identifikuje své silné a slabé stránky v roli učitele, • zhodnotí vlastní vývoj v roli učitele, • plánuje, realizuje a reflektuje vlastní výuku v součinnosti s dalšími povinnostmi učitele, • dokáže reflektovat klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci, • na základě reflexe vlastní hodiny vytváří alterace, které využívá ve výuce, • identifikuje individuální potřeby žáků ve třídě, v níž vyučuje.
Osnova
  • Hlavní témata (osnova): • náslechy ve výuce; • vybrané činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané cvičným učitelem či ředitelem základní/střední školy (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky, dozory, pomoc se školní/třídní dokumentací, aj.); • vlastní výuka – 4 hodiny; • vedení reflektivního deníku
Literatura
  • Šimoník, O. (1995). Začínající učitel. Brno: MU
  • Petty, G. (2004). Moderní vyučování. Praha: Portál
  • Kyriacou, Ch. (Ed.). (2008). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál.
  • Vašutová, J. (Ed.). (2007). Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
  • Gower, R., Phillips, D., & Walters, S. (1995). Teaching practice handbook. Oxford: Macmillan Heinemann.
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
Výukové metody
Formy výuky • aktivní práce pod vedením cvičného učitele • individuální konzultace
Metody hodnocení
Způsob ukončení: • hodnocení studenta učitelství vypracované cvičným učitelem • pravidelná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.