FC5009 Právní nauka

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová, PhD. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: porozumět a vysvětlit základní právní pojmy, instituty a principy
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Student si osvojí základní principy právního státu
- Student bude seznámen s právním systémem v ČR
- Student si osvojí základy práva ve vztahu ke školní praxi
- Student bude seznámen se systémem veřejného práva v ČR
- Student bude znát vybrané části soukromého práva ve vztahu ke školní praxi
- Student bude schopen interpretovat právní předpisy vztahující se ke školní praxi
- Student bude schopen řešit jednoduché právní problémy ve školní praxi
- Student bude mít pozitivní postoj k právu jako vědní disciplíně ve školní praxi
Osnova
  • Pojem, funkce s systém práva, systém právní vědy. Prameny práva. Právní norma, pojem, struktura a prvky. Klasifikace právních norem a jejich vlastnosti. Interpretace práva. Realizace právních norem, pojem právního vztahu. Právní skutečnosti jako předpoklady právního vztahu. Subjekty, objekty a obsah právního vztahu. Aplikace práva. Právní odpovědnost.
Literatura
  • Zákon 89/2012 Sb., Občanský zákoník
  • VARVAŘOVSKÝ, Pavel. Základy práva : o právu, státě a moci. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 398 s. ISBN 9788074786693. info
Výukové metody
Přednáška, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Písemný závěrečný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/FC5009