FC5023 Člověk a svět práce

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Bc. Ing. Nikola Straková (přednášející)
Mgr. Helena Zelníčková (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5023/Kombi01: So 24. 10. 8:00–9:50 učebna 5, So 21. 11. 18:00–19:50 učebna 1, So 19. 12. 14:00–15:50 učebna 1, So 9. 1. 18:00–19:50 učebna 5, N. Straková, H. Zelníčková
FC5023/Prez01: Út 8:00–9:50 učebna 55, N. Straková, H. Zelníčková
Předpoklady
METODICKÝ POKYN k zařazení učiva úvodu do světa práce do vzdělávacích programů středních škol Seznámit se s metodickým pokynem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR k zařazení učiva "Úvodu do světa práce" do vzdělávacích programů středních škol, který byl vydán v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3. dubna 2000 č. 325 k Opatřením ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se prostřednictvím tohoto předmětu připravují na svoji roli realizace problematiky průřezového tématu RVP(ŠVP) na středních odborných školách a učilištích. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními instituty pracovního práva, zaměstnanosti a kolektivního vyjednávání. Zaměřuje se na řešení konkrétních problému, které přináší praxe.
Výstupy z učení
Na konci kurzu se bude student schopen orientovat v problematice pracovního práva. Definovat základní pojmy v oblasti pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a bude znát základní pravidla pracovněprávních institutů (pracovní dobu, nárok na dovolenou, překážky v práci, odměňování, odpovědnost) včetně kolektivního vyjednávání a možnosti řešení sporů v pracovněprávní oblasti.
Osnova
  • • Pracovní právo - subjekty pracovního práva - pracovní poměr, vznik, změny - skončení pracovního poměru - doplňkové pracovněprávní vztahy - pracovní doba a dovolená na zotavenou, odměňování, BOZP, odpovědnost • Právo zaměstnanosti - právo na zaměstnání - nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a jejich uplatnění v regionech - agenturní zaměstnávání – Přijímací řízení • Kolektivní vyjednávání - uzavírání kolektivních smluv
Literatura
  • RANDLOVÁ, Nataša a Petr HŮRKA. Zákoník práce 2019 : rejstřík. Ostrava-Hrabůvka: Sagit, 2019. 143 stran. ISBN 9788074883408. info
  • JANKŮ, Martin. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6., přepracované a doplně. Praha: C.H. Beck, 2016. xxxii, 542. ISBN 9788074006111. info
  • HŮRKA, Petr. Pracovní právo v bodech s příklady. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 145 s. ISBN 9788074784408. info
  • ARNOLD, John. Psychologie práce : pro manažery a personalisty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. xxxii, 629. ISBN 9788025115183. info
  • STRÁDAL, Jiří a Helena ÚLOVCOVÁ. Úvod do světa práce. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2001. 56 s. ISBN 8072002899. info
  • ÚLOVCOVÁ, Helena a Jiří STRÁDAL. Analýza trhu práce ve vztahu k odbornému vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav odborného školství, 1998. 45 s. info
Výukové metody
1. Přednáška 2. Diskuse 3. Seminární práce
Metody hodnocení
písemný test, kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5023