FC5025 Inženýrská pedagogika

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Znalosti základních pojmů z obecné pedagogiky a obecné didaktiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít získané informace k vytvoření vlastní koncepce výuky na bázi inženýrské pedagogiky.
Výstupy z učení
Student je schopen aplikovat poznatky z důležitých oblastí inženýrské pedagogiky v oblasti projektování a realizace výuky v odborném vzdělávání svého oboru.
Osnova
 • 1. Úvod do inženýrské pedagogiky a její postavení v kontextu edukačních věd. 2. Zdroje inženýrské pedagogiky a její mezinárodní rozvoj. 3. Specifika inženýrské pedagogiky. 4. Předmět a pojetí inženýrské pedagogiky. 5. Cíle a jejich taxonomie v procesu odborné výuky. 6. Učivo v odborném vzdělávání. 7. Psychostruktura v inženýrské pedagogice. 8. Sociostruktura v inženýrské pedagoice. 9. Technologie vyučování. 10. Vyučovací metody z hlediska inženýrské pedagogiky a ve vzdělávání ve firmách. 11. Hodnocení (evaluace) ve vzdělávání na středních školách a ve firmách. 12. Prognózy a trendy vývoje celoživotního vzdělávání v České republice a ve světě.
Literatura
  povinná literatura
 • MELEZINEK, Adolf. Inženýrská pedagogika. Translated by Božena Coufalová - Dana Dobrovská, Illustrated by Jiří [pedagog]. Vyd. 2. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1994, 179 s. ISBN 80-01-01214-X. info
  doporučená literatura
 • OURODA Stanislav, Oborová didaktika. Brno: MZLU, 2000.
 • BELCOURT,M. – WRIGHT,P,C. Vzdělávaní pracovníků a řízení pracovního výkonu. Praha: Grada, 1998.
 • LINKESCHOVÁ, Dana. Úvod do moderní inženýrské pedagogiky. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 142 s. ISBN 978-80-210-6177-4. info
 • Podpora rozvoje oborových a předmětových didaktik v odborném vzdělávání : sborník příspěvků z 2. konference partnerství TTnet ČR : konference se konala 28. listopadu 2006 v konferenčním centru Fakulty strojní ČVUT v Praze. Edited by Karel Ouroda - Richard Veleta - Zlatica Dorková. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008, 55 s. ISBN 9788087063057. info
 • KOHOUTEK, Rudolf a Karel OURODA. Psychologie osobnostních typů učitele. Edited by Rudolf Kohoutek - Karel Ouroda. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2000, 19 s. ISBN 80-7204-176-2. info
  neurčeno
 • PECINA, P. Inženýrská pedagogika, vybrané kapitoly.2. přepracované, doplněné a rozšířené vydání (výuková opora). Brno: PdF MU, 2020
Výukové metody
Konzultace, přednáška.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Otázky ke zkoušce - viz. sylabus. Zkouška je písemná (didaktický test).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.