FC5028 Didaktika praktického vyučování 2

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (přednášející)
Bc. Ing. Nikola Straková (přednášející)
JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5028/Kombi01: So 17. 10. 17:00–19:50 učebna 2, So 31. 10. 14:00–16:50 učebna 2, So 28. 11. 14:00–15:50 učebna 2, P. Pecina, N. Straková, K. Šmejkalová
FC5028/Prez01: St 8:00–9:50 učebna 55, P. Pecina, N. Straková, K. Šmejkalová
Předpoklady
FC5021 Didaktika praktického vyučování 1
Předmět navazuje na znalosti z obecné pedagogiky,didaktiky a didaktiky praktického vyučování 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: - Stanovit cíle ve výuce praktického vyučování. - Stanovit obsah výuky praktického vyučování. - Popsat výukové metody, materiální prostředky a formy ve výuce praktického vyučování. - Definovat vyučovací principy ve výuce praktického vyučování. - Charakterizovat specifické požadavky na osobnost učitele praktického vyučování. - Naplánovat a realizovat hospitaci ve výuce praktického vyučování. - Popsat specifika hodnocení ve výuce praktického vyučování. - Naplánovat výuku praktického vyučování svého oboru.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen aplikovat odpovídající metody, formy a prostředky ve výuce praktického vyučování. Připravit a realizovat výuku v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Projektovat výuku praktického vyučování z dlouhodobého i krátkodobého hlediska, připravit, realizovat a vyhodnotit hospitaci ve výuce praktického vyučování
Osnova
  • 1. Úvod do problematiky, proces výuky v praktickém vyučování. 2. Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování, souborné a kontrolní práce. Ukázky a aplikace. 3. Bezpečnost práce a ochrana zdraví ve výuce praktického vyučování. 4. Osobnost učitele praktického vyučování. 6. Hospitace ve výuce praktického vyučování. 7. Projektování a příprava výuky praktického vyučování. 8. Výuka ve fiktivní firmě. 9. Právní dokumenty vztahující se k výuce praktického vyučování. 10. Modernizace a racionalizace ve výuce praktického vyučování, vedení výuky praktického vyučování. 11. Příklady ověřené praxe. 12. Shrnutí, opakování.
Literatura
    doporučená literatura
  • ČADÍLEK, Miroslav. Didaktika praktického vyučování I. Brno: Akademické nakladatelství CERM,s.r.o., 2003. 104 s. info
  • ČADÍLEK, Miroslav a Pavla STEJSKALOVÁ. Didaktika praktického vyučování II. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. 68 s. info
  • Vaněček, D. Didaktika technických odborných předmětů. Praha: ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-05991-3
  • Pecina, P. Didaktika praktického vyučování technických oborů II. Výuková opora. Brno: PdF MU, 2016.
  • PECINA, Pavel. Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách. Masarykova univerzita, 2017. 233 s. ISBN 978-80-210-8677-7. info
Výukové metody
Konzultace, přednáška.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Požadavky k ukončení předmětu: - Vypracování projektu výuky zvoleného tématického celku a dvou vyučovacích jednotek. - Absolvování písemné a ústní zkoušky. Otázky ke zkoušce - viz. sylabus.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5028