FC5032 Lidská práva

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Barbora Javorová (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5032/Kombi01: So 6. 3. 13:00–14:50 učebna 2, So 27. 3. 14:00–15:50 učebna 2, B. Javorová
FC5032/Prez01: Út 12:00–12:50 učebna 2, B. Javorová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Předmět je zaměřen na objasnění podstaty a smyslu ochrany lidských práv v naší společnosti. Pozornost je zaměřena na historické souvislosti a přináší základní orientaci v systému mezinárodních a evropských institucí na ochranu lidských práv. Zabývá se speciálně právy žen a dětí. Cíle: Na konci tohoto kurzu bude student schopen:  vysvětlit podstatu lidských práv  osvojit si hodnotu lidských práv  orientovat se v historických souvislostech  charakterizovat dokumenty na ochranu lidských práv na úrovni mezinárodní, evropské i národní  objasnit systém fungování mezinárodních i evropských institucí na ochranu lidských práv Výstupy: Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit podstatu lidských práv a osvojit si jejich hodnotu. Bude se orientovat v historických souvislostech. Bude schopen charakterizovat dokumenty na ochranu lidských práv na úrovni mezinárodní, evropské i národní. Absolvent kurzu bude schopen objasnit systém fungování mezinárodních i evropských institucí na ochranu lidských práv
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit podstatu lidských práv a osvojit si jejich hodnotu. Bude se orientovat v historických souvislostech. Bude schopen charakterizovat dokumenty na ochranu lidských práv na úrovni mezinárodní, evropské i národní. Absolvent kurzu bude schopen objasnit systém fungování mezinárodních i evropských institucí na ochranu lidských práv.
Osnova
  • Sylabus přednášek: 1. Historie lidských práv. Deklarace práv občana. Bill of Rights. 2. Členění základních práv – podle statusů, podle obsahu, podle generací, podle nositelů práv. 3. OSN. Charta OSN. Všeobecná deklarace lidských práv. 4. OSN – členské státy, Valné shromáždění, výbory, generální tajemník. Rada bezpečnosti OSN. 5. Mezinárodní soudní dvůr. Vysoký komisař OSN pro lidská práva. UNICEF. UNESCO. 6. Úrovně ochrany lidských práv. Vývoj v EU. 7. Evropský veřejný ochránce lidských práv. Ombudsman ČR. 8. Rada Evropy. Instituce Rady Evropy. Evropský soud pro lidská práva. 9. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod. 10. Úmluva o právech dítěte. Práva žen. 11. Vláda ČR a lidská práva. 12. Liga lidských práv ČR – oblasti působení, metody, pravomoci. Olympiáda lidských práv
Literatura
    doporučená literatura
  • HUBÁLKOVÁ, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika : judikatura a řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Linde, 2003. 743 s. ISBN 807201417X. info
    neurčeno
  • Člověk a lidská práva : dokumenty OSN k lidským právům. Praha: Horizont, 1969. info
  • Člověk a lidská práva : dokumenty OSN [Organizace spojených národů] k lidským právům. 1. vyd. Praha: Horizont, nakladatelství Socialistické akademie, 1969. 102 s. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem. Kolokviální práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5032