FC5301 Zdravověda

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jana Horská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5301/Kombi01: So 27. 3. 10:00–11:50 učebna 7, So 10. 4. 8:00–9:50 učebna 7, So 17. 4. 18:00–19:50 učebna 7, So 22. 5. 14:00–15:50 učebna 6, J. Horská
FC5301/Prez01: St 18:00–19:50 učebna 7, J. Horská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět problematice zdraví a nemoci - chápat souvislost mezi zdravím, životními podmínkami a životním prostředím - na základě nabytých znalostí zdůvodňovat a dodržovat zdravý způsob života (výživa, pohybová aktivita… - použít informace o ochraně zdraví dětí a mládeže - chápat vliv stresu na zdraví - použít informace o ochraně obyvatel před patogenními vlivy - vysvětlit vliv pohybové aktivity na zdravý vývoj jedince.
Výstupy z učení
Student orientuje v problematice podpory zdraví na úrovni kritické zdravotní gramotnosti, rozumí základním pojmům v oblasti biomedicínské a psychosociální v kontextu problémových okruhů podpory zdraví a prevence nemocí, a to ve vztazích a souvislostech. Dále je schopen svoje vědomosti aplikovat v oblasti didaktické formou realizace konkrétního programu podpory zdraví ve školním prostředí.
Osnova
  • Témata: zdraví a nemoc zdraví a životní podmínky zdravý způsob života (výživa, pohybová aktivita…) zdraví a životní prostředí ochrana zdraví dětí a mládeže stres a jeho vliv na zdraví ochrana obyvatel před patogenními vlivy pohybová aktivita jako součást prevence.
Literatura
    doporučená literatura
  • ROKYTA, Richard, Dana MAREŠOVÁ a Zuzana TURKOVÁ. Učebnice somatologie I. a II. Vyd. 2. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 264 s. ISBN 8086432491. info
  • MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro speciální pedagogy. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 263 s. ISBN 80-7066-980-2. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
vypracování seminární práce na zvolené téma, písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Určeno pro zaměření - Obchod a služby nebo Zdravotnické obory.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5301